Co łączy mnie z Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci sądził, że bobry są świadome tego, że ludzie używają bobrzych jąder do celów medycznych. Dlatego, zdaniem Leonarda, schwytany w pułapkę bóbr odgryza sobie jądra i „pozostawia je wrogowi.”

Wynika z tego, że skoro ja wymyślam podobne teorie na temat ludzi, przyrody ożywionej i nieożywionej a także wszechświata, to mam szansę zostać takim geniuszem, jakim był Leonardo da Vinci. 

This article was written by Przemysław Pufal.

  • ckn

    Dziwak jednak był z tego Da Vinci…