Media społecznościowe Dzieci i rodzice w sieci, czyli bezpieczny Internet część 7.

Dzieci i rodzice w sieci, czyli bezpieczny Internet

Social media, czyli media społecznościowe to techniczne rozwiązania internetowe i mobilne, które umożliwiają komunikację – interaktywny dialog pomiędzy użytkownikami poprzez wymianę informacji, opinii i wiedzy. Najczęstszym skojarzeniem z tym terminem są popularne portale społecznościowe, ale poza nimi do mediów społecznościowych zalicza się także blogi, sieci i projekty biznesowe, mikroblogi, fora dyskusyjne, portale umożliwiające recenzowanie, udostępnianie zdjęć i filmów video, zakładki społecznościowe, gry społecznościowe. (źródło)

Ze względu na popularność i uzależniający charakter skupimy się na portalach społecznościowych. Co kilka lat pojawia się nowy portal społecznościowy, który zyskuje globalną popularność, a inne odchodzą w niepamięć: kto dzisiaj jeszcze korzysta lub choćby pamięta MySpace i Naszą Klasę? Social media modne wśród dzieci i młodzieży dzisiaj, jutro mogą być z różnych powodów passe: bo za dużo rodziców zakłada tam konta, bo nie nadążają za rozwojem technologii mobilnej, bo pojawił się jego doskonalszy klon. Gdy Facebook na początku swojej globalnej ekspansji zapowiadał, że będzie centrum internetu, nikt nie wiedział, jak to może wyglądać. Dzisiaj niewiele osób wyobraża sobie życie bez Facebooka. Oczywiście są również osoby, które nie mają konta na żadnym z popularnych portali lub zakładają je na tych niszowych, ale jest to mniejszość.

Korzyści z korzystania z social mediów:

– ciągły kontakt,

– brak barier przestrzennych,

– nawiązywanie więzi,

– pogłębianie więzi,

– uproszczona i szybka komunikacja,

– łatwa wymiana informacji i materiałów,

– możliwość ekspresji,

– rozwijanie kreatywności,

– rozwijanie aspiracji,

– podtrzymywanie poczucia własnej wartości,

– możliwość łączeni się w grupy spełniające określone potrzeby,

– szybka informacja,

– edukacja (Górka M. red. nauk. (2017), Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa, Warszawa: Difin)

 

Każdy z użytkowników mógłby podać powody, dla których korzysta z portali społecznościowych. Wszystkie można pogrupować w dwie kategorie:

  1. Korzyści psychologiczne:

– iluzja przynależności do grupy społecznej i nawiązywania relacji interpersonalnych,

– wzrost samooceny,

– możliwość kreowania własnego wizerunku maskującego ułomności i niedoskonałości,

– bezpieczna forma komunikacji umożliwiająca kontrolę wypowiedzi i minimalizująca stres.

  1. Korzyści praktyczne:

– szybka i skuteczna forma komunikacji z wieloma osobami,

– źródło użytecznych i aktualnych informacji,

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

– likwidowanie barier: geograficznych i społecznych w kontaktach (Grzegorzewska I., Cierpiałkowska L. (2018), Uzależnienia behawioralne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN)

 

Istnieją oczywiście również wady i zagrożenia, część z nich jest tożsamych z tymi zagrożeniami, które idą za korzystaniem z internetu w ogóle. Przykładowe:

– marnotrawienie czasu,

– może prowadzić do uzależnienia,

– negatywny wpływ na relacje,

– mechanizm porównań społecznych – negatywy wpływ na samoocenę i poczucie własnej wartości,

– zagrożenie prywatności,

– zagrożenie przestępczością (Górka M. red. nauk. (2017), Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa, Warszawa: Difin).

Facebook na razie jest właściwie synonimem social mediów, ale mechanizmy uzależniające są podobne w przypadku innych portali.

Symptomy, które powinny zaniepokoić rodziców dzieci korzystających z social mediów:

– zmiany nastroju wynikające z korzystania,

– zaabsorbowanie portalem,

– ukrywanie przed rodziną i przyjaciółmi ilości czasu spędzanego na korzystaniu z portalu,

– tolerancja (spędzanie coraz większej ilości czasu na korzystaniu z portalu),

– symptomy odstawienne wynikające z braku dostępu do portalu,

– doświadczanie konfliktu (intrapersonalnego, psychicznego, interpersonalnego i związanego z zaniedbaniem obowiązków czy porzuceniem hobby na rzecz spędzania czasu na korzystaniu z portalu),

– nawrót, czyli powrót do nadużywania po okresach abstynencji (źródło).

 

Skala uzależnienia od Facebooka, za pomocą której możesz sprawdzić, czy Twoje dziecko może mieć problem z korzystaniem z tego portalu.

Stopień, w jakim zgadzamy się z każdym ze stwierdzeń, określamy na skali od 1 do 5, przy czym: 1 oznacza bardzo rzadko, 2 – rzadko, 3 – czasem, 4 – często, 5 – bardzo często.

 

Poświęcasz wiele czasu na myślenie o Facebooku lub planowanie, co umieścisz na portalu.

Odczuwasz potrzebę, by zaglądać na Facebooka coraz częściej i dłużej.

Korzystasz z Facebooka, aby zapomnieć o problemach w życiu osobistym.

Próbowałeś świadomie ograniczyć czas spędzany na Facebooku, ale bez powodzenia.

Jeśli nie masz możliwości sprawdzenia, co dzieje się na Facebooku, stajesz się niespokojny i poddenerwowany.

Korzystasz z Facebooka tak często i długo, że ma to negatywny wpływ na twoją pracę lub edukację.

Cztery odpowiedzi „często” lub „bardzo często” mogą sugerować uzależnienie od Facebooka.

Powyższy test możesz zastosować również do korzystania z innych portali społecznościowych. Warto również dać dziecku dobry przykład, odpowiedzieć na pytania i zastanowić się, czy samemu niezdrowo nie korzysta się z różnych portali społecznościowych (źródło).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.