Sekty w internecie Dzieci i rodzice w sieci, czyli bezpieczny Internet część 18.

Dzieci i rodzice w sieci, czyli bezpieczny Internet

Z pojęciem sekty każdy ma inne skojarzenia, chociaż w większości będą one negatywne. Nas interesuje psychologiczna definicja, zgodnie z którą jest to grupa psychomanipulacyjna, totalitarna, naruszająca podstawowe prawa człowieka lub zasady współżycia społecznego. Sekta działa destrukcyjnie na jednostkę i rodzinę przez stosowanie technik psychologicznych i socjologicznych, wykorzystywanie fizyczne, psychiczne lub materialne, co powoduje uzależnienie osoby od grupy lub jej przywódcy (źródło).

Ludzie przystępują do sekt z różnych powodów, więc profilaktyka jest dość trudna. Należy jednak pamiętać, że nawet zetknięcie się dziecka z sektą nie musi oznaczać, że zostanie ono jej członkiem. Jednak dłuższe pozostawanie pod jej wpływem będzie osłabiać wpływ rodziców na dziecko, na wyznawane do tej pory wartości i normy.

W internecie można znaleźć różnego rodzaju ruchy, w tym religijne i pseudoreligijne. Do werbowania nowych członków i wyznawców wystarczy strona internetowa z odpowiednio napisanymi manipulacyjnymi tekstami i znajomość ludzkiej psychiki. Często sekty występują jako organizacje lub fundacje, których deklarowane cele są całkowicie szlachetne, ale już te prawdziwe, czyli werbowanie członków, nie są oficjalnie ogłoszone.

Nastolatki mogą trafić na sekstę w internecie przypadkiem, z polecenia kogoś zaufanego, celowo poszukując grupy, która je zaakceptuje. Same sekty oczywiście są aktywne i wyszukują na wszelkiego rodzaju forach, blogach, portalach społecznościowych i w komentarzach na stronach osoby, które czują się nieakceptowane, odrzucone, niekochane, z różnymi problemami. O potencjalnej ofierze można dowiedzieć się bardzo dużo właśnie z internetu, co jeszcze bardziej ułatwia manipulację czy nawet zastraszanie.

Sekty w czasie rekrutacji wykorzystują różnorodne techniki, w tym dezinformację, zaspokajanie potrzeb, perswazję, manipulację, presję i wsparcie grupy, przykład autorytetów, szantaż.

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Rodziców powinni zaniepokoić się po zaobserwowaniu u dziecka następujących symptomów:

– nagła zmiana hierarchii wartości,

– szybka i dramatyczna zmiana sposobu zachowania,

– obniżenie elastyczności umysłowej i zdolności adaptacji,

– udzielanie mechanicznych i stereotypowych odpowiedzi,

– zawężenie i otępienie uczuciowe,

– drastyczne zmiany wyglądu,

– nieuzasadniona zmiana dotychczasowego trybu życia,

– ciągłe mówienie na jeden temat związany na przykład z wiarą,

– bezkrytyczne powtarzanie w dyskusjach argumentów mistrza, przewodnika, guru itp.

– trudności w koncentracji uwagi i brak podzielności uwagi,

– brak inicjatywy i samodzielnego działania,

– zaburzenia w zakresie woli, uczucie ustawicznego lęku i zagrożenia,

– trudności w komunikacji (źródło).

 

W razie potrzeby w internecie można znaleźć wiele informacji i pomocy zarówno dla chcących się uwolnić członków sekt, jak i dla rodziców dzieci związanych z sektą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.