parenting

Najlepszy styl wychowawczy

Można wyróżnić cztery style rodzicielskie oparte na czterech wymiarach: kontrola, odrzucenie, niewymaganie, akceptacja: – styl zaniedbujący (odrzucający – niewymagający) – styl permisywny (niewymagający – akceptujący) – styl autorytatywny (akceptujący – kontrolujący – styl autorytarny (odrzucający – kontrolujący) Który styl wychowawczy jest najlepszy? Otóż z badań i praktyki wynika, że jest to styl autorytatywny (nie mylić z autorytarnym!). Autorytatywni rodzice, którzy…

Continue Reading