trzy po trzy

Cytat o piwie

Cytat o piwie: „Hej, Boże mój, gdyby Morze się zmieniło w piwo, a my w ryby O, jakbyśmy rozkosznie używali sobie Tam żyli, tam skończyli i legli w grobie.”   Przyśpiewka biesiadna z XVIII w.

lifestyle

Cytat nad cytaty #3 – Miłość

Definicja miłości: „Zintegrowany neurobiochemiczny proces, który zmierza czy ma na celu promowanie nie tylko reprodukcji (rozmnażania – rozrodczości), lecz także bliskości, poczucia bezpieczeństwa, radości i redukowania uczucia stresu lub niepokoju”. Marazzitti. Wszystko jasna? Nie? no to jeszcze jedna definicja miłości: „Intensywna miłość romantyczna to złożony stan obejmujący poznawcze, (bio)chemiczne i celowo ukierunkowane komponenty.” Bianchi – Demicheli. No teraz już wszystko…

Continue Reading