blogowanie i ebiznes

AIDA, czyli skuteczna reklama

Model AIDA od kilkudziesięciu lat jest jednym z najskuteczniejszych wzorów pisania tekstów reklamowych i konstruowania reklam. Akronim ten oznacza: A – Attention I – Interest D – Desire A – Action Co oznaczają poszczególne hasła a zarazem punkty i etapy reklamy budowanej według modelu AIDA: A – Attention, czyli zwrócenie uwagi. Pierwszy etap to zwrócenie uwagi odbiorcy, klienta na samą…

Continue Reading