12 kroków

 • Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
 • Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
 • Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
 • Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
 • Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 • Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
 • Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 • Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 • Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 • Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
 • Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
 • Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.
Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Amerykański psycholog B. F. Skinner sformułował tzw. humanistyczną wersję kroków:

 1. Przyznajemy, że wszystkie nasze wysiłki, aby przestać pić alkohol, zawiodły.
 2. Doszliśmy do przekonania, że musimy się zwrócić do kogoś o pomoc.
 3. Poprosiliśmy o pomoc inne osoby, zarówno kobiety, jak i mężczyzn, szczególnie te, które borykają się z tym samym problemem.
 4. Sporządziliśmy listę sytuacji, w których picie alkoholu jest najbardziej prawdopodobne.
 5. Poprosiliśmy naszych przyjaciół, aby pomogli nam unikać takich sytuacji.
 6. Jesteśmy gotowi przyjąć pomoc, którą nam ofiarują.
 7. Szczerze wierzymy, że oni nam pomogą.
 8. Sporządziliśmy listę wszystkich osób, wobec których zawiniliśmy i którym mamy zamiar zadośćuczynić.
 9. Zrobimy wszystko, aby zadośćuczynić tym osobom w taki sposób, aby ich nie zranić.
 10. Nadal będziemy sporządzać listy skrzywdzonych osób i uaktualniać je w miarę potrzeby.
 11. Jesteśmy głęboko wdzięczni za to, co nasi przyjaciele zrobili i nadal dla nas robią.
 12. My sami, z kolei, jesteśmy gotowi pomóc innym, którzy zwrócą się do nas, w taki sam sposób.

NOWE ŻYCIE DDA>>>

3 Comments

 1. alkoholik

  Same zalecenie są dobre, ale już system, ten program 12 kroków, niekoniecznie jest dla każdego. A jak już się zdarzało, niektóre grupy AA zaczynają się z czasem zachowywać i działać jak jakieś sekty. Każdy może mieć inną drogą do trzeźwości.

  1. admin

   Ważne, żeby zastosowane metody faktycznie prowadziły do trzeźwości. A jaka to będzie droga, to faktycznie drugorzędne.

 2. stały

  Ja też uważam, że 12 kroków nie jest dla każdego. Już wolę taką pomoc, jaką Ty oferujesz!

Leave a Reply

%d bloggers like this: