5 zasad budowania poczucia własnej wartości u dzieci


Czy Twoje dzieci:

– czują się zagrożone, gdy mają spróbować czegoś nowego,

– są pozornie samoświadome,

– są nadmiernie lękliwe,

– są zdominowane przez rówieśników,

– zawsze próbują skupić na sobie uwagę innych,

– są zastraszone,

– mają osiągnięcia poniżej swoich możliwości.

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Wyniki badań wskazują, że dzieci, które w uporczywy sposób przejawiają wymienione cechy, są pozbawione poczucia własnej wartości. Mają ona niezadowalający obraz samych siebie. Brakuje im dwóch podstawowych elementów, które tworzą poczucie własnej wartości: pewności siebie i szacunku dla własnej osoby.

5 zasad wychowania dzieci pewnych swojej wartości:

  1. Słuchaj i przyjmuj myśli i uczucia dzieci.
  2. Organizuj tak sytuacje, by dzieci doświadczały poczucia sukcesu, a nie porażki.
  3. Stwarzaj dzieciom możliwość sprawowania odpowiedzialnej kontroli nad własnym życiem.
  4. Wzmacniaj dzieci, by czuły się kochane i zdolne.
  5. Kształtuj pozytywny obraz siebie samego w oczach dzieci.

To główne tezy książki, którą polecam wszystkim rodzicom: Eugen Anderson, George Redman, Charlotte Rogers –  Pewne siebie i szczęśliwe dziecko. 5 zasad budowania poczucia własnej wartości u dzieci. 

Skomentuj!

2 odpowiedzi na “5 zasad budowania poczucia własnej wartości u dzieci”

Leave a Reply

%d bloggers like this: