Agrofortis – czyli dlaczego grunty się opłacają

Program Agrofortis to  gromadzenie i pomnażanie trwałego majątku w oparciu o własność gruntów rolnych.

Ty, za ułamek wartości, nabywasz niezabudowane grunty rolne z potencjałem wzrostu ceny na raty, bez odsetek.

Agrofortis jest programem regularnego oszczędzania małych kwot zabezpieczonych własnością konkretnej nieruchomości.

Oprócz oszczędzania zarabiasz też na wzrostach cen związanych z upływem czasu oraz możliwością ulepszania nieruchomości.

O 331% wzrosła wartość gruntów rolnych w ciągu ostatnich 8 lat (2004-2012)

Dlaczego grunty rolne?

  • Posiadanie ziemi w jej wczesnym (rolnym) etapie rozwoju daje największe szanse na uzyskanie wysokich stóp zwrotu.
  • Posiadanie ziemi w jej wczesnym etapie to praktycznie bezkosztowe posiadanie majątku, którego wartość stale wzrasta (jedynie podatek gruntowy).
  • Ziemia rolna to dobro ograniczone. Nie będzie jej przybywać.
  • Rokrocznie coraz więcej osób zgłasza chęć jej posiadania.
  • Rozwój budownictwa jednorodzinnego sprawia, że gminy przekształcają grunty rolne w budowlane lub wydają warunki zabudowy na podstawie tzw. dobrego sąsiedztwa.
  • Posiadanie ziemi w dzisiejszych czasach to nie tylko moda i prestiż, to również całkowicie bezpieczne aktywo, które może stanowić posag lub zabezpieczenie emerytalne.
Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Sprzedając grunt rolny po 5 latach jego posiadania, nie zapłacisz w sposób legalny podatku dochodowego od wzrostu jego ceny.

Podstawowe cechy Agrofortis:

  1. Realny majątek – Podstawową jednostka zakupową w Agrofortis są starannie wyselekcjonowane działki rolne o powierzchni 3000 m2lub ich wielokrotność.
  2. Bezpieczna transakcja – Uczestnictwo w Agrofortis odbywa się na podstawie przedwstępnych umów nabycia nieruchomości lub umowy przenoszącej własność w obecności Notariusza.
  3. Pełna swoboda – Będąc samodzielnym właścicielem nieruchomości klient decyduje o wszystkich jej aspektach: momencie odsprzedaży, ewentualnym przekształceniu, zabudowie , dzierżawie lub sposobie zapłaty.

tomek

 

Skomentuj!

Leave a Reply

%d bloggers like this: