AIDA, czyli skuteczna reklama

Model AIDA od kilkudziesięciu lat jest jednym z najskuteczniejszych wzorów pisania tekstów reklamowych i konstruowania reklam.

Akronim ten oznacza:

A – Attention

I – Interest

D – Desire

A – Action

Co oznaczają poszczególne hasła a zarazem punkty i etapy reklamy budowanej według modelu AIDA:

A – Attention, czyli zwrócenie uwagi.

Pierwszy etap to zwrócenie uwagi odbiorcy, klienta na samą reklamę, ofertę. Musi się nią zainteresować jak największa liczba odbiorców, aby przełożyło się to na jak największą sprzedaż.

Tylko jak przykuć uwagę? Można to zrobić poprzez:

– nagłówek (więcej znajdziesz tutaj: nagłówki),

– estetykę,

– elementy graficzne,

– formę reklamy (nośnik).

W internecie na zwrócenie uwagi potencjalnego klienta zazwyczaj masz tylko kilka sekund.

I – Interest, czyli zainteresowanie.

Kolejny etap to wzbudzenie zainteresowania odbiorcy produktem, jego właściwościami i korzyściami jakie zostaną uzyskane dzięki nabyciu produktu.

Jak rozbudzić to zainteresowanie u przyszłego klienta:

– napisz ciekawą treść,

– wytłuść najważniejsze fragmenty,

– dostosuj przekaz, język do grupy docelowej,

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

– opowiadaj historie – własną lub czyjąś, ale zawsze prawdziwą,

– cytuj – klientów, testerów produktu,

– podawaj liczby, wskaźniki, statystyki,

– rób listy numeryczne i alfabetyczne,

– pisz zrozumiałym językiem.

Oferta nie musi być krótka. Długie oferty są skuteczne nie dlatego, że są długie, ale że odpowiadają na wszystkie pytania, wątpliwości ewentualnego klienta.

D – Desire, czyli wzbudzenie pożądania.

Następny etap to wzbudzenie chęci skorzystania z oferty, którą przedstawiasz.

Skupiaj się na korzyściach, a nie na cechach. Cechy są ważne, klient musi wiedzieć co, ile, w jakiej formie, kolorze, o jakiej wadze i rozmiarach kupuje. Ale ważniejsze jest potwierdzenie, że ten produkt przyniesie mu konkretne korzyści, zaspokoi jego potrzeby. Co z tego będzie miał? Czego się nauczy? Jak uprości mu to życie? Jak pomoże mu w rozwiązaniu konkretnego problemu?

 Pamiętaj o emocjach, bo to one rządzą ludźmi również, gdy kupują.

 Kiedy Ty pożądasz czegoś lub kogoś mocniej? Gdy nie możesz czegoś miećJ A więc kolejną metodą wzbudzania pożądania jest ograniczenie czasowe lub ilościowe. To znaczy np. że nisza cena obowiązuje tylko przez ileś dni i/lub egzemplarzy produktu jest tyle i tyle.

A – Action, czyli działanie.

To ostatni punkt reklamy, w którym wzywasz odbiorcę do działania, wykonania jakiejś czynności, czyli zakupu, zapisania się na Twoją listę mailingową, kliknięcia w reklamę, itp.

Po co to nawoływanie wprost do kupienia? Klient może po pierwsze po prostu opuścić stronę bez żadnego ruchu z jego trony, a po drugie może już nie wrócić na stronę ofertową, trzeba więc skorzystać z okazji i powiedzieć mu: działaj! kup! zamów! zadzwoń! pobierz! nie czekaj!

Jasna instrukcja nie pozostawia wątpliwości co należy uczynić, aby osiągnąć korzyści,  o których ktoś już przeczytał.

To są podstawowe informacje o modelu AIDA. Więcej informacji znajdziesz w moim wciąż powiększającym się szkoleniu Szkoła Ebiznesu.

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: