Al-Ateen (Alateen)

Al-Ateen jest wspólnotą młodych ludzi, zwykle nastolatków, na których życie wpływa picie kogoś bliskiego. Cele Al-Ateenu:
o młodzi ludzie spotykają się by:
• dzielić się doświadczeniami, siłą i nadzieją z innymi młodymi ludźmi
• rozmawiać o trudnościach
• uczyć się sposobów radzenia sobie ze swoimi problemami
• wspierać się wzajemne
• pomagać sobie w zrozumieniu zasad programu Al-Ateen i Al – Anon
• uczyć wykorzystywania w swoim życiu programu 12 kroków
o w trakcie spotkań młodzi ludzie uczą się tego, że:
• alkoholizm jest chorobą
• powinni oddzielić się emocjonalnie od problemów pijącej osoby nie przestając jej kochać
• nie są w żaden sposób winni picia lub zachowania tej osoby
• nie są w stanie zmienić lub kontrolować nikogo z wyjątkiem siebie samego
• mają duchowe i intelektualne zdolności, mogą rozwijać swoje możliwości bez względu na to co się dzieje w domu
• mogą osiągnąć szczęśliwe i satysfakcjonujące życie przeżywając je jak najpełniej

Każda grupa Al.-Ateen ma swojego lidera lub opiekuna. Osoba dorosła jest wsparciem dla grupy, przekazuje wiedzę i doświadczenie (może to być osoba ze wspólnoty dla współuzależnionych Al – Anon), pomaga w trudniejszych sprawach. Często zdarza się również tak, że liderem grupy jest młody człowiek, jednak zadaniem jego jest jedynie animowanie spotkań i ewentualny kontakt z opiekunem lub profesjonalistą (psycholog, terapeuta itp.) wspierającym grupę. Al-Ateen nazywa się często grupą wsparcia lub grupą samopomocową gdyż z założenia tworzą i prowadzą go młodzi ludzie, nie trzeba do tego specjalnego wykształcenia. Aby dołączyć się do grupy wystarczy, że ktoś ma problem alkoholowy w domu i pragnie coś zmienić w swoim życiu.
Grupy Al-Ateen spotykają się w różnych miejscach: poradniach, salkach parafialnych, szkołach, często w tym samym miejscu istnieją również grupy dla dorosłych – Al – Anon czy AA. Jeżeli znasz kilka osób, które mają podobny problem w domu, możecie również założyć nową grupę, nie trzeba do tego niczyjej zgody.

Czy Al-Ateen jest dla Ciebie ?

Al-Ateen jest przeznaczony dla młodych ludzi, których życie znalazło się pod wpływem kogoś pijącego. Następujące niżej dwadzieścia pytań mają Ci dopomóc w rozstrzygnięciu, czy Al-Ateen jest Ci potrzebny.
1. Czy masz ojca, matkę, bliskiego przyjaciela lub krewnego, których picie wyprowadza Cię z równowagi ?
Tak Nie
2. Czy ukrywasz Twoje rzeczywiste uczucia udając, że o to nie dbasz i że się o to nie troszczysz ?
Tak Nie
3. Czy tak się zdarza, że każde wakacje (święta, dni wolne od pracy) są zepsute z powodu picia ?
Tak Nie
4. Czy uciekasz się do kłamstwa w tym celu, aby ukryć czyjeś picie lub ukryć to, co zdarza się w Twoim domu ?
Tak Nie
5. Czy pozostajesz poza domem na ile to możliwe, ponieważ nienawidzisz przebywania w nim ?
Tak Nie
6. Czy obawiasz się zdenerwowania tego kogoś, ponieważ odczuwasz strach przed nową „turą” picia ?
Tak Nie
7. Czy w Twoim odczuciu nikt Cię nie kocha, ani nie troszczy się o Twój los ?
Tak Nie
8. Czy obawiasz się lub jesteś zakłopotany, gdy chcesz zaprosić swoich przyjaciół do siebie do domu ?
Tak Nie
9. Czy sądzisz, że zachowanie osoby pijącej jest spowodowane przez Ciebie, przez innych członków Twojej rodziny, lub przez fatalne wydarzenia w życiu rodzinnym ?
Tak Nie
10. Czy stosujesz groźby w rodzaju: „jeśli nie przestaniesz pić, kłócić się itp. ucieknę z domu” ?
Tak Nie
11. Czy stosujesz obietnice dotyczące zachowania się np.: „postaram się o lepsze stopnie w szkole, będę chodził do kościoła, lub będę utrzymywać lepszy porządek w moim pokoju” w zamian za obietnicę zaprzestania picia, kłótni ?
Tak Nie
12. Czy uważasz, że gdyby Cię Twoja mama lub tata – kochali, to ona czy on zaprzestaliby picia ?
Tak Nie
13. Czy kiedykolwiek grozisz skaleczeniem się, lub rzeczywiście to robisz, po to, aby nastraszyć Twoich rodziców tak, żeby powiedzieli „przykro mi”, lub „kocham Cię” ?
Tak Nie
14. Czy uważasz, że nikt nie jest w stanie zrozumieć tego, co odczuwasz ?
Tak Nie
15. Czy masz kłopoty pieniężne z powodu czyjegoś picia ?
Tak Nie
16. Czy z powodu osoby pijącej często spóźnia się pora posiłków ?
Tak Nie
17. Czy brałeś pod uwagę ewentualne wezwanie policji z powodu zachowania się osoby pijącej ?
Tak Nie
18. Czy kiedykolwiek unikałeś podawania danych ze strachu lub obawy ?
Tak Nie
19. Czy sądzisz, że inne Twoje problemy zostałyby rozwiązane gdyby osoba pijąca zaniechała picia ?
Tak Nie
20. Czy zdarza Ci się traktować ludzi (nauczycieli, kolegów szkolnych lub kolegów z podwórka) niesprawiedliwie, dlatego tylko, że jesteś zły na kogoś z powodu tego, że ten ktoś za dużo pije ?
Tak Nie

Preambuła

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Al-Ateen, część Grup Rodzinnych Al – Anon, jest wspólnotą młodych ludzi, na których życie wpłynął alkoholizm któregoś z rodziców lub innej bliskiej osoby. Pomagamy sobie wzajemnie dzieląc się swym doświadczeniem, siłą i nadzieją.
Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną, ponieważ wpływa na emocje, a często również na zdrowie fizyczne członków rodziny. Wprawdzie nie jesteśmy w stanie zmieniać ani kontrolować naszych rodziców, jednak możemy oddzielić się wewnętrznie od ich problemów, nie przestając jednocześnie ich kochać.
Nie dyskutujemy na tematy religijne ani nie zajmujemy się problemami żadnych organizacji. Naszym jedynym celem jest rozwiązywanie naszych własnych problemów. Staramy się bardzo o anonimowość naszych członków, jak również o anonimowość alkoholików.
Przez stosowanie w naszym życiu Dwunastu Kroków zaczynamy dojrzewać emocjonalnie, psychicznie i duchowo. Będziemy zawsze wdzięczni Al-Ateen za cudowny program zdrowienia, dzięki któremu możemy cieszyć się naszym życiem.

Dwanaście kroków Al-Ateen

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholizmu naszych bliskich i że przestaliśmy kierować naszym życiem.
2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od naszej własnej może nam przywrócić równowagę ducha i umysłu.
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
4. Przeprowadziliśmy szczery i odważny rachunek sumienia.
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie we własnym sumieniu i innemu człowiekowi istotę naszych błędów.
6. Z całkowitą gotowością powierzyliśmy Bogu usuwanie wszelkich słabości naszego charakteru.
7. Poprosiliśmy Boga z pokorą, aby usunął nasze wady.
8. Sporządziliśmy listę osób przez nas skrzywdzonych i postanowiliśmy im wszystkim zadośćuczynić.
9. Naprawiliśmy błędy przez nas popełnione wobec wszystkich ludzi, gdy tylko było to możliwe bez krzywdy dla nich lub dla innych.
10. Prowadziliśmy nadal rachunek sumienia, nie ukrywając popełnianych błedów.
11. Poszukiwaliśmy przez modlitwę i medytację coraz doskonalszej więzi z Bogiem jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas i o siłę do jej spełnienia.
12. Dzięki stosowaniu Dwunastu Kroków dostąpiliśmy duchowego przebudzenia i staraliśmy się nieść posłannictwo innym dzieciom alkoholików, a zasady te stosować we wszystkich naszych sprawach.

Dwanaście Tradycji Al-Ateen

1. Nasze wspólne dobro powinno być stawiane na pierwszym miejscu. Postęp indywidualny większości zależy od naszej jedności grupowej.
2. Jedynym i najwyższym autorytetem Al-Ateen jest kochający Bóg, taki, jaki daje się rozpoznać w „zbiorowym sumieniu” grupy. Ci, którzy kierują są po to, aby rzetelnie służyć innym, oni nie rządzą.
3. Dzieci alkoholików zbierające się w celu niesienia sobie nawzajem pomocy, mogą uważać się za Grupę Rodzinną Al-Ateen pod warunkiem, że przyświeca im tylko ten cel. Jedynym warunkiem członkostwa jest to, czy mają w rodzinie lub wśród bliskich przyjaciół kogoś uzależnionego od alkoholu.
4. Każda grupa powinna być niezależną, z wyjątkiem spraw dotyczących innych grup Al-Ateen, Al. – Anon, lub AA jako całości.
5. Każda grupa Al-Ateen ma tylko jeden cel: niesienie pomocy dzieciom alkoholików. Realizujemy to przez stosowanie Dwunastu Stopni AA w naszym własnym życiu oraz przez zrozumienie i dodawanie otuchy naszym bliskim.
6. Grupy Al-Ateen nie powinny nigdy udzielać swojej nazwy lub w jakikolwiek inny sposób wspierać działalności innych organizacji. Imię Al-Ateen nie powinno być włączone w jakiekolwiek dyskusje publiczne, tak aby problemy finansowe, majątkowe i prestiżowe nie odwracały naszej uwagi od głównego celu duchowego. Powinniśmy zawsze współpracować z AA.
7. Każda grupa powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować pomocy materialnej z zewnątrz.
8. Dwunasty Stopień Al-Ateen powinien być realizowany we własnym zakresie grupy, bez pomocy ludzi poświęcających się tego rodzaju pracy zawodowo. Nasze Centrale Służb mogą jednak zatrudniać pracowników fachowych.
9. Grupy nie powinny mieć cech organizacyjnych, ale mogą wybierać spośród swoich członków przedstawicieli, tworzących rady służebne lub komitety, podlegające bezpośrednio tym, którym służą.
10. Grupy Al-Ateen nie wyrażają opinii w sprawach nie związanych z ich działalnością, aby imię Al-Ateen nie zostało nigdy uwikłane w publiczne dyskusje.
11. Nasze oddziaływanie na społeczeństwo opiera się na przyciąganiu, a nie reklamowaniu. Powinniśmy dbać o zachowanie osobistej anonimowości w kontaktach z prasą, telewizją, radiem i filmem i w szczególny sposób ochraniać anonimowość członków AA.
12. Anonimowość jest duchową podstawą wszystkich naszych Tradycji i przypomina nam zawsze o pierwszeństwie tych Tradycji przed osobistymi przekonaniami i korzyściami naszych członków.

Pamiętaj o tym, że:
1. Nie tylko Ty jesteś dzieckiem alkoholika.
2. Możesz zwrócić się o pomoc do Al-Ateen, Al – Anon, AA lub osób zawodowo zajmujących się alkoholizmem.
3. Powinieneś zdobywać wiedzę o alkoholizmie, który jest chorobą całej rodziny.
4. Staraj się być uczciwy i szczery wobec siebie i innych.
5. Masz prawo do wykorzystywania swych zdolności zgodnie z zainteresowaniami.
6. Do alkoholizmu powinieneś odnosić się rozsądnie i bez złości.
7. Pamiętaj, że nie tylko alkoholicy, lecz wszyscy członkowie rodziny są emocjonalnie wplątani w tę chorobę.
8. Warto byś znalazł sobie kogoś spoza twej rodziny, komu będziesz mógł się zwierzyć.
9. Musisz nauczyć się wybaczać, bowiem zachowując urazy, wyrządzasz krzywdę samemu sobie.
10. Nie możesz tracić nadziei i ufności w swą Siłę Wyższą.
11. Warto robić rachunek sumienia i przyznawać się do własnych błędów.
12. Powinieneś przekazywać innym swą wiedzę o Al-Ateen.

Pamiętaj o tym, że nie powinieneś:
1. Ułatwiać niczego alkoholikowi, wyciągając go z kłopotów i ponosząc odpowiedzialność za jego błędy.
2. Próbować powstrzymywać alkoholika przed piciem – i tak tego nie zdołasz. Tylko on sam może to zrobić.
3. Kłócić się z pijącym alkoholikiem.
4. Ukrywać ani wyrzucać jego alkoholu – alkoholik kupi go sobie wówczas jeszcze więcej.
5. Gdy alkoholik obwinia cię za swoje picie, nie bierz tego do siebie – on po prostu szuka jakiegoś pretekstu.
6. Używać alkoholu czy narkotyków jako ucieczki od rodzinnych problemów.
7. Oskarżać, oceniać ani krytykować – pamiętaj, że alkoholizm jest chorobą.
8. Czynić problemu pijącego rodzica najważniejszym i jedynym problemem swego życia.
9. Oczekiwać, że coś się zmieni z dnia na dzień.
10. Oczekiwać zmiany u nikogo, z wyjątkiem samego siebie.
11. Pozwalać, by ogarniała cię litość nad sobą – ona może cię zniszczyć.
12. Przeceniać problemów alkoholika.

Leave a Reply

%d bloggers like this: