Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Przepisy BHP. Tak uciążliwe dla wielu przedsiębiorców! Muszą dostosowywać się do nich, instalując różne urządzenia, przystosowywać pomieszczenia, wysyłać pracowników na szkolenia, samemu je przechodzić…
Rozumiem, że stosowanie wielu przepisów BHP ratuje ludzi przed kalectwem a nawet śmiercią. Część z tych zasad jest jednak zupełnie niepotrzebna, wystarczy zapytać właściciela jakiejkolwiek firmy – czy to produkcyjnej czy usługowej.
Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Ja nie jestem w stanie wymienić tych przepisów. A wiesz dlaczego?

Odpowiem na to pytanie jednym i wszystko mówiącym zdaniem:

W programach partnerskich, MLM i Marketingu Partnerskim nie musisz stosować przepisów BHP! 😉 
 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: