Cechy DDA – Dorosłych Dzieci Alkoholików

Cechy charakterystyczne dla DDA: 

Dorosłe dzieci alkoholików muszą domyślać się, jakie zachowanie jest normalne.

Dorosłe dzieci alkoholików mają trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarów od początku do końca.

Dorosłe dzieci alkoholików kłamią, gdy równie łatwo byłoby powiedzieć prawdę.

Dorosłe dzieci alkoholików oceniają siebie bezlitośnie.

Dorosłym dzieciom alkoholików trudno się bawić i przeżywać radość.

Dorosłe dzieci alkoholików traktują siebie bardzo serio.

Dorosłym dzieciom alkoholików trudno nawiązywać bliskie kontakty.

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Dorosłe dzieci alkoholików przesadnie reagują na zmiany, nad którymi nie ma-ją kontroli.

Dorosłe dzieci alkoholików ustawicznie poszukują uznania i potwierdzenia.

Dorosłe dzieci alkoholików myślą, że różnią się od innych.

Dorosłe dzieci alkoholików są albo nadmiernie odpowiedzialne, albo nadmiernie nieodpowiedzialne.

Dorosłe dzieci alkoholików są lojalne do ostateczności, nawet w obliczu dowodów, że druga strona nie zasługuje na lojalność.

Dorosłe dzieci alkoholików są impulsywne. Mają tendencję poddawania się biegowi zdarzeń bez poważnego rozważenia innych alternatywnych zachowań czy możliwych konsekwencji. Ta impulsywność wiedzie do zagubienia, niechęci do siebie i utraty kontroli nad otoczeniem. Ponadto zużywają nadmierną ilość energii na „uprzątanie” tego bałaganu.

Na podstawie „Dorosłe Dzieci Alkoholików” Janet G. Woititz 

Leave a Reply

%d bloggers like this: