Czego nie umieją politycy

Oj, z pewnością powiesz, że nie umieją wielu rzeczy: dyskutować, zachowywać się przyzwoicie, nie kłamać i tak dalej w ten deseń.
Wśród wielu rzeczy, które nie są mocną stroną polityków, jest współpraca. Dla nich oznacza to raczej rywalizację, walkę, a nie kooperację. Może dlatego tak rzadko, ku ich własnemu zdumieniu, odnoszą sukcesy. Sukcesy, czyli osiągają założone cele, których wykonanie deklarują w czasie kampanii wyborczych. Na boku zostawmy odpowiedź na pytanie czy są to deklaracje szczere i prawdziwe.

Najpopularniejsza na świecie encyklopedia:

Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
Zdolność tę zalicza się do kompetencji emocjonalnych; umiejętność ta stanowi jeden z wyróżników kompetencji społecznych, które warunkują jakość relacji z innymi ludźmi.

Współpraca i współdziałanie prowadzą do tworzenia wewnętrznych więzi wśród członków grupy, jak też rodzą ich poczucie tożsamości z zespołem, co zapewnia trwanie i sprawne funkcjonowanie tego zespołu na rzecz osiągania wspólnych celów jego członków.”

Zauważ proszę, że ta definicja współpracy nie zawiera w sobie żadnych elementów negatywnych, wszystkie skutki współpracy są pozytywne. Tak więc można stwierdzić, że współpraca zawsze się opłaca i prowadzi do wspomnianego sukcesu, czyli osiągnięcia celu czy celów.

 W kontekście MLM czy marketingu partnerskiego współpraca jest konieczna. Przystępując do jakiejś firmy, każdy jest wręcz zmuszony do współpracy. Takie jest założenie tego rodzaju biznesu. I bardzo dobrze!
To się po prostu opłaca!

Leave a Reply

%d bloggers like this: