Czym jest małżeństwo

Małżeństwo nie jest stanem – jest umiejętnością.

Magdalena Samozwaniec   

Bardzo mądre spostrzeżenie. Wielu osobom, bo mam nadzieję, że nie wszystkim, wydaje się, że małżeństwo to jest stan, czyli coś stałego, coś co się nie zmienia. Wystarczy w nim być, tkwić i już wszystko będzie w porządku. Nie trzeba nic wiedzieć, nic umieć, może nawet nie trzeba nic robić. I jak się obserwuje niektóre osoby, to taką właśnie filozofię wyznają. A potem są niezmiernie zdziwione, że w ich związkach wystąpiły jakieś problemy.

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Ci, którzy zdają sobie sprawę, że małżeństwo jest umiejętnością, niestety znajdują się w mniejszości. A posiadanie takiej wiedzy i stosowanie jej w praktyce, to jeden z sukcesów udanych małżeństw. Umiejętności się uczymy, ale nie wystarczy raz ją nabyć, aby potem korzystać z niej przez całe życie. Każda wyćwiczona umiejętność, gdy z niej nie korzystamy, może zaniknąć, a na pewno jej jakość się obniża, gdy z niej nie korzystamy. Tak samo jest z małżeństwem. To, że kiedyś było udane, nie oznacza, że masz to dane na zawsze.

Małżeństwo to bowiem również proces, coś zmiennego, w którym obydwa elementy, żona i mąż się zmieniają. Zmienne są również czynniki zewnętrzne, środowisko, otoczenie, które też ma wpływ na związek. Musisz mieć świadomość podlegania ciągłym zmianom i wpływom i chęć do ciągłego ćwiczenia tej umiejętności, jaką jest małżeństwo.

To jest klucz do sukcesu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: