GRAJMY W SZKOLE

Ruszyła kampania informacyjna akcji #grajmywszkole zainicjowana przez środowisko edukatorów i animatorów muzycznych w związku z pracami legislacyjnymi i konsul­tacjami społecznymi dotyczącymi reformy oświaty. Celem akcji jest wprowadzenie godzin na realizację zespołów muzycznych do ramowych planów nauczania w nowej podstawie programowej dla wszystkich typów szkół.

Kampania informacyjna pod hasłem #grajmywszkole już w pierwszym dniu trwania w mediach społecznościowych okazała się sukcesem. Swoje poparcie wyrażają muzycy, eksperci, organizacje i instytucje kultury, a także nauczyciele i rodzice. Inicjatorzy przygo­towali w powyższej sprawie petycję do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, dostępną pod adresem:

http://podpisz.to/petycja/popieramy-pomysl-tworzenia-zespolow-muzycznych-w-szkolach,221 

Przedstawiciele środowiska edukatorów i animatorów muzycznych widzą ogromny potencjał w nauczaniu muzyki i muzykowaniu przez całe życie. Poprzez akcję chcą zwiększyć szansę na realną pozytywną zmianę w polskim systemie szkolnictwa, która będzie milowym krokiem na drodze do wspierania rozwoju kreatywności i wrażliwości młodych ludzi oraz może zbliżyć Polskę do najlepszych światowych standardów w edukacji.

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

– Gra w zespole to o wiele więcej, niż nabywanie umiejętności muzycznych, zabawa czy twórczość; to także aktywność rozwijająca empatię i kompetencje społeczne. Chcemy edukacji muzycznej innej niż do tej pory, opartej na zespołowej grze na prawdziwych instrumentach, zespołowym śpiewie, odpowiadającym oczekiwaniom dzieci i młodzież – wyjaśniają organizatorzy akcji. – Nauka umiejętności muzycznych to nasze prawo! Gra na instrumencie i śpiew zwiększają kompetencje lingwistyczne, matematyczne i ogólne zdol­ności edukacyjne, ratują w sytuacjach wykluczenia i patologii, a ponadto są niezwykle ważną formą ekspresji dla wielu młodych ludzi.

W poszukiwaniu inspiracji do zmian we własnym otoczeniu organizatorzy akcji przybliżają rozwiązania systemowe powszechnej edukacji muzycznej w innych krajach, np. publikują tłumaczenie tekstu szwedzkiej podstawy programowej. W niedalekiej przyszłości mają również zamiar inspirować polskimi dobrymi praktykami. Jednym z efektów akcji są wiado­mości od internautów przytaczających przykłady wspaniałych nauczycieli, którzy często poświęcają swój wolny czas na prowadzenie zespołów muzycznych w szkołach, a zdaniem organizatorów akcji, zasługują na systemowe wsparcie.

Inicjatorami #grajmywszkole oraz petycji do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej są organizacje zrzeszone w Polskiej Radzie Muzycznej: Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej, Jeunesses Musicales Poland oraz Fundacja Muzyka jest dla wszystkich.

Więcej informacji o akcji #grajmywszkole na stronie i w mediach społecznościowych:

Leave a Reply

%d bloggers like this: