Historia fotografii Podręcznik Anna Niklas Tomasz Niklas

Ile jest w Polsce podręczników do historii fotografii? Wydaje mi się, że  tej chwili dostępny jest tylko ten napisany przez historyków sztuki Annę Niklas i Tomasza Niklas.

Niespełna 100 stron tekstu na dobrym papierze, w którym autorzy skupili się na pierwszych stu latach historii fotografii, ale sięgają czasami aż do połowy XX wieku. W pięciu działach pokazano skrótowo rozwój fotografii jako techniki, dziedziny sztuki i zjawiska kulturowego. Siłą rzeczy podręcznik nie może wyczerpuje tematu, jest zaledwie wprowadzeniem do historii światowej fotografii.

Skrótowe biogramy najważniejszych twórców, wyjaśnienia terminów w ramkach, cytaty na kolorowych tłach z pewnością uatrakcyjniają odbiór treści. W podręczniku zamieszczono również wiele fotografii i QR kodów, które odsyłają do internetu, co może wynikać z chęci unowocześnienia podręcznika, chęci zaoszczędzenia papieru lub braku praw do zamieszczenia zdjęć w książce. Jakikolwiek było powód zamieszczenia kodów QR, mnie ich widok w książce o fotografii trochę zszokował. Po każdej lekcji zamieszczono pytania kontrolne, co ułatwi opanowanie treści przez uczniów.

Materiały edukacyjne obejmują zagadnienia zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U 2019 poz. 991).

 

Spis treści

Wstęp.

Dział I. Początki fotografii

Lekcja 1. Zjawisko odwróconego obrazu – camera obscura.

Lekcja 2. Czym jest fotografia – znaczenie wynalazku.

Zanim pojawiła się fotografia.

Lekcja 3. Początki fotografii – Francja.

Dagerotyp.

Lekcja 4. Początki fotografii – Wielka Brytania.

Rysunki fotogeniczne.

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Kalotypia (talbotypia)

Dział II. Rozwój technik fotograficznych.

Lekcja 1. Rozwój technik fotograficznych XIX w. – techniki szlachetne.

Mokry proces kolodionowy.

Carte de visite.

Lekcja 2. Przełomowe zmiany w technice utrwalania obrazu.

Lekcja 3. Fotografia barwna.

Metoda autochromatyczna.

Lekcja 4. Początki fotografii cyfrowej

Dział III. Kierunki rozwoju fotografii

Lekcja 1. Fotografia użytkowa.

Lekcja 2. Początki fotografii artystycznej

Lekcja 3. Fotografia codzienna.

Lekcja 4. Fotografia prasowa i społeczna.

Fotografia wojenna.

Fotografia amatorska.

Fotografia społeczna.

Dział IV. Fotografia a sztuka.

Lekcja 1. Budowanie statusu fotografii jako sztuki

Lekcja 2. Fotografia a sztuka w Polsce.

Dział V. Nurty tematyczne w fotografii

Lekcja 1. Fotografia dokumentalna i fotoreportaż.

Lekcja 2. Portret i fotografia studyjna.

Lekcja 3. Fotografia przyrodnicza i krajobrazowa.

Lekcja 4. Fotografia uliczna.

Lekcja 5. Fotomontaż i reklama – zastosowanie fotografii

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: