Historia fotografii w Polsce

20 stycznia 1839 r. – pierwszy artykuł w Polsce na temat wynalazku Louisa Jacquesa Mande`a Daguerre`a

lipiec 1839 r. – Maksymilian Strasz wykonuje w Kielcach pierwsze polskie zdjęcia – 2 negatywy talbotypów

październik 1839 r. – prawd. pierwsze polskie dagerotypy wykonał Andrzej Radwański, przedstawiały Warszawę

1842 r. – Antoni Wysocki i Moritz Scholtz – pierwsi polscy zawodowi dagerotypiści

1847 r. – Karol Beyer jako pierwszy zaczyna wykonywać kalotypy

1852 r. – Karol Beyer jako pierwszy zaczyna wykonywać fotografie kolodionowe

1854 r. – Karol Beyer jako pierwszy zaczyna wykonywać ambrotypie i panotypie

1858 r. – Karol Beyer jako pierwszy wprowadza carte de visite

1859 r. – pierwsze zdjęcia Tatr – wykonał Walery Rzewuski

1860 r. – Karol Beyer jako pierwszy zaczyna wykonywać fotografie przy sztucznym świetle

1861 – 1862 r. – narodziny fotografii patriotyczno – politycznej

1861 r. –  pierwsze zdjęcia reportażowe – wykonane przez Karola Beyera zdjęcia zwłok 5 mężczyzn zastrzelonych podczas manifestacji 27.02.1861 r.

Lata 90-te XIX – powstanie fotografii amatorskiej

1891 r. – powstanie pierwszego polskiego stowarzyszenia fotograficznego – Klub Miłośników Sztuki Fotograficznej we Lwowie, w 1903 r. przekształcony na Lwowskie Towarzystwo Fotograficzne wydające Wiadomości Fotograficzne

1895 r. –pierwsze polskie pismo fotograficznego Przegląd Fotograficzny – Lwów; powstaje Towarzystwo Fotograficzne w Poznaniu

1896 r. – we Lwowie powstała Kronika Fotograficzna

1899 r. – 1906 r. – Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Fotografów

1901 r. – wystawa fotograficzna w Warszawie w salach ratusza

1902 r. – Pierwsza Polska Wystawa Fotografików w Krakowie; do 1907 r. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Fotografów wydaje Kalendarz Fotograficzny Warszawski

1903 r. – Powszechna Słowiańska Wystawa Fotograficzna w Wieliczce; Pierwsza Doroczna Wystawa Fotografii we Lwowie

1904 r. – pierwsza wystawa fotograficzna w Poznaniu

1906 r. – powstaje Związek Pracowników Fotograficznych we Lwowie

1910 r. – powstaje Stowarzyszenie Fotografów Zawodowych Królestwa Polskiego i Stowarzyszenie Pracowników Fotografii; powstanie pierwszej agencji fotograficznej – Mariana Fuksa w Warszawie

1916 r. – powstaje Związek Fotografów Zawodowych Królestwa Polskiego w Warszawie, od 1919 r. również Poznaniu i na Śląsku

1921 r. – fotografia uzyskuje status prawny rzemiosła, powstają cechy

1924 r. – powstaje Towarzystwo Miłośników Fotografii w Poznaniu

1927 r. – ustawa nakazująca fotografom przynależność do cechu i przejście szkolenia; powstaje Wileńskie Towarzystwo Miłośników Fotografii; I Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej w Polsce; powołano Związek Polskich Towarzystw Fotograficznych

1928 r. – powstaje Fotoklub Wileński

1929 r. – powstaje Foto-Klub Polski

1930 r. – ogólnopolski zjazd fotografów zawodowych; powstaje Fotoklub Polski – prezes Jan Buhak

1931 r. – Witold Romer wynalazł technikę tonorozdzielczą – izohelię; powstaje Technickie Koło Fotografów Amatorów studentów Politechniki Lwowskiej

1933 – 1939 r. – Syndykat Fotoreporterów Polskich

1934 r. – wydano Almanach Fotografiki Polskiej

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

1936 r. – książka Jana Bułhaka „Estetyka światła”; I Wystawa Fotografii Robotniczej we Lwowie

1938 r. + powstaje Fotoklub Warszawski

1945 r. – działalność rozpoczyna Stowarzyszenie Miłośników Fotografii w Poznaniu

1945 – 1948 r. – Cech Fotografów w Warszawie

1946 – 1952 r. – Stowarzyszenie Miłośników Fotografii w Poznaniu wydaje miesięcznik Świat Fotografii

1947 r. – powstaje Polski Związek Fotografów Artystów – od 1952 r. Związek Polskich Artystów i Fotografików; powstaje Polskie Towarzystwo Fotograficzne w Poznaniu

1948 r. – fotoreporterzy mogą wstępować do Związku Dziennikarzy

1950 r. – powstaje Centralna Agencja Fotograficzna i jej archiwum w Warszawie

1951 r.- książka Jana Bułhaka „Fotografia ojczysta”

1957 – 1959 r. – we Wrocławiu działa grupa Podwórko (Michalik, Jurkiewicz, Staniewski, Witecki, Kulejowski)

1957 r. – w Krakowie powstaje grupa Domino (Grupa Trzech)(Łagocki, Nowak, Plewiński)

1958 r. –przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich powstaje Klub Fotografii Prasowej w Warszawie

1959 r. – wystawa Rodzina Człowiecza w Polsce; wystawa „Antyfotografia” –Beksiński, Lewczyński, Schlabs

1960 r. – powstaje grupa Stodoła-60 przy klubie Stodoła w Warszawie

1961 r. – wystawa Zofii Rydet „Mały człowiek”; 1961 – 1969 – działalność Grupy 0-61 z Torunia

1963 r. – początek zbioru fotografii artystycznej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

1964 r. – wystawa Zofii Rydet „Czas Przemijania”

1964  – 1965 r. – powstają grupy Homo z Gdańska, Zygzak z Krakowa, Odra-65 z Wrocławia

1966 r. – powstaje Grupa Druga w Krakowie (Janiccy, Stokłosa)

1967 r. – powstaje Sekcja Fotografii Naukowej ZPAF

1968 r. – wystawa Fotografia Subiektywna

1970 r. – powołano Komisję Fotografii Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego; powstaje grupa Warsztat Formy Filmowej

1970 – 1981 r. – działalność Galerii Permafo (Dłubak, Lach-Lachowicz, Lachowicz, Dzieduszycki)

1971 r. – wystawa Fotografowie Poszukujący

1972 r. – powstaje Galeria Sztuki Aktualnej

1974  – 1979 r. – działalność  Studia Prób Fotograficznych i Filmowych ZOOM (Górski, Malinowski, Zamorski, Gerstman)

1975 r. – powstanie Grupy Roboczej

1975  – 1981 r. – działalność Grupy Fotografii Eksperymentalnej w Warszawie

1976 r. – powołano Dział Fotografii i Technik Wizualnych w Muzeum Sztuki w Łodzi; Dłubak powołuje Seminarium Warszawskie; powstaje Grupa Twórcza SEM w Krakowie

1977 r. – powstaje Tyski Klub Fotograficzny Kron

1978 r. – powstaje Seminarium Foto-Medium-Art. We Wrocławiu (Olek)

1979 r. – wystawa Fotografia Polska; powstaje grupa Łódź Kaliska

1981 r. – powstaje Dział Dokumentacji Ikonograficznej Muzeum Narodowego w Warszawie

1982 r. – początek akcji dokumentacyjnej pt. Archiwum młodej fotografii, prowadzonej przez Klub 6×6 przy Pałacu Młodzieży w Warszawie

1984 r. – powstaje grupa Hard

1986 r. – powstaje Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

1988 r. – powstaje grupa Łódź Fabryczna

1990 r. – początek kwerendy Stowarzyszenia Historii Fotografii

Leave a Reply

%d bloggers like this: