Im później, tym lepiej Dzieci i rodzice w sieci, czyli bezpieczny Internet część 21.

Dzieci i rodzice w sieci, czyli bezpieczny Internet

Część rodziców uważa, że im szybciej da się do rąk dzieci telefon lub tablet, tym szybciej dzieci nabędą cyfrowe kompetencje. Cieszą się, gdy ich dziecko pojmie zasady gry lub samodzielnie odtworzy filmik. Niestety, nie potwierdzają tego naukowcy, którzy stwierdzili, że mózg dziecka rozwija się dzięki kontaktom z ludźmi i otoczeniem. Bardzo ważne jest dotykanie przez małe dzieci różnych przedmiotów ze strukturami i fakturami. I to jest zła wiadomość dla rodziców wkładających w ręce małych dzieci ekrany różnych urządzeń: dzięki przesuwaniu palcami po gładkim ekranie mózg dziecka się nie rozwija. Traktowanie telefonu czy tabletu jako niańki to błąd, który może negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka i relacje między nim a rodzicami. Im później dziecko zacznie korzystać z nowoczesnych urządzeń, tym lepiej dla niego. Niech dzieci poznają świat realnie istniejący wokół nich, a Wy dbajcie o nawiązywanie więzi z dziećmi.

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Leave a Reply

%d bloggers like this: