Internet nie jest mi potrzebny, czyli społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 roku

Raport Głównego Urzędu Statystycznego nie kłamie, chyba że kłamią respondenci! Za chwilę dowiesz się jak, pod względem statystycznym, wygląda stan polskiego społeczeństwa informacyjnego. Niektóre dane są zaskakujące.

 

Korzystający z internetu

W 2018 r. odsetek osób korzystających z Internetu wyniósł 77,5%, tj. o 1,6 p. proc. więcej niż w roku poprzednim, natomiast regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzystających z niego – 74,8%, tj. o 2,1 p. proc. więcej niż w 2017 r. Odsetek przedsiębiorstw z szerokopasmowym dostępem do Internetu wyniósł 95,0%, natomiast posiadających internet mobilny – 67,6%.

Większość użytkowników internetu z pewnością jest przekonana, że wszyscy w Polsce korzystają z tego narzędzia, ale jak się okazuje, nie jest to prawda. Domyślić się można, że wśród osób niekorzystających dominują osoby starsze.

 

 Dostęp do Internetu

W 2018 r. udział podmiotów posiadających dostęp do Internetu wyniósł  95,6%, przy czym najwyższy był on w przedsiębiorstwach dużych (99,6%). Szerokopasmowe łącze stałe posiadało 87,0% przedsiębiorstw, natomiast mobilne – 67,6%.

Kilka procent firm nie posiada dostępu do internetu. Można domniemywać, że są to małe, jednoosobowe firmy, prowadzone przez osoby starsze.

 

Handel elektroniczny

W 2017 r. odsetek firm składających zamówienia przez Internet wyniósł 33,6%. Zdecydowana większość przedsiębiorstw wykorzystywała w tym celu stronę internetową lub aplikacje mobilne (33,0%), natomiast w mniejszym stopniu – wiadomości typu EDI (6,2%). W 2017 r. zamówienia na produkty drogą elektroniczną otrzymywało 12,1% przedsiębiorstw, przy czym 9,4% dokonywało sprzedaży poprzez własną stronę internetową lub aplikację mobilną, natomiast  6,4% – za pośrednictwem zewnętrznych internetowych platform handlowych.

Oczywiście nie wszystkie firmy muszą sprzedawać swoje produkty i usługi przez internet, ale nawet biorąc pod uwagę ten fakt, odsetek firm sprzedających i zamawiających przez internet jest wciąż niezbyt duży.

 

Elektroniczna administracja publiczna

W 2017 r. prawie dwie trzecie przedsiębiorstw obsługiwało procedury administracyjne wyłącznie drogą elektroniczną, bez dokumentów papierowych. Korzystanie z e-administracji samodzielnie deklarowało 71,3% przedsiębiorstw, a za pośrednictwem innego podmiotu (np. biura rachunkowego) – 46,0%.

Korzystanie z e-administracji okazuje się dla polskich firm bułką z masłem. Oby jednak nie było to wyłącznie wysyłanie raz do roku deklaracji podatkowych.

 

Wykorzystanie mediów społecznościowych

W 2013 r., kiedy to po raz pierwszy zebrano informacje na ten temat, wskaźnik osiągnął wartość 19,1% i w przeciągu pięciu lat wzrósł o 11,2 p. proc. Ponad 60% przedsiębiorstw dużych (o liczbie pracujących 250 osób i więcej) wykorzystywało przynajmniej jeden z rodzajów mediów społecznościowych.

Duże przedsiębiorstwa znowu przodują, tym razem w korzystaniu z social media.

 

Wyposażenie gospodarstw domowych w komputery

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

W 2018 r. przynajmniej jeden komputer w domu posiadało 82,7% gospodarstw domowych  z co najmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata. Wskaźnik ten z roku na rok systematycznie wzrasta i w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się on o 0,9 p. proc., a z 2015 r. – o 4,8 p. proc. 

Tak, znowu może się ktoś zdziwić, ale nie wszyscy posiadają w domu komputery.

 

Dostęp do Internetu i połączenia internetowe

W 2018 r. dostęp do Internetu posiadało 84,2% gospodarstw domowych. Odsetek ten był wyższy o 2,3 p. proc. niż w roku poprzednim, a o 8,4 p. proc. w stosunku do 2015 r. W skali roku udział gospodarstw domowych korzystających z Internetu poprzez szerokopasmowe łącze internetowe zwiększył się o 1,7 p. proc.

W 2018 r. jako przyczynę nieposiadania dostępu do Internetu w domu, podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej wskazywano brak potrzeby korzystania z niego. Drugim istotnym powodem był brak odpowiednich umiejętności. Zbyt wysokie koszty sprzętu oraz dostępu do Internetu to również często wymieniane przyczyny.

Liczba osób z dostępem do internetu rośnie, ale wciąż dominują wśród nich osoby z dziećmi i w miastach. Okazuje się, tak tak, drogi internauto, że można żyć bez dostępu do internetu i nie widzieć w ogóle potrzeby, aby z niego korzystać. Jest też grupa osób, która po prostu nie umie tego robić, albo nie stać ją na zakup sprzęt i dostępu do internetu.

 

E-administracja

W 2018 r. osoby korzystające w ciągu ostatnich 12 miesięcy z usług administracji publicznej przez Internet stanowiły ponad 35% populacji osób w wieku 16-74 lata. W ostatnich latach zwiększa się grupa osób, które korzystają z opcji pobierania formularzy i odsyłania wypełnionych. W 2018 r. odsetek osób pobierających formularze wzrósł w stosunku do 2015 r. o 5,3 p. proc., a wysyłających – o 8,9 p. proc.

Hm, okazuje się, że e-administracja polega na pobieraniu formularzy i odsyłaniu wypełnionych. Żarty na bok. W 2018 roku sprawdzianem skuteczności działania e-administracji będzie wprowadzenie e-recept. Poczekamy, zobaczymy.

 

Wykorzystanie ICT w pracy

Czynności wykonywane w pracy przy pomocy komputerów, laptopów, smartfonów, tabletów, innych przenośnych urządzeń lub skomputeryzowanych urządzeń lub sprzętu.

W 2018 r. z dowolnego sprzętu ICT w pracy korzystało 59,0% aktywnych zawodowo.

Nie wszyscy pracownicy muszą w pracy korzystać z tego typu urządzeń, trudno więc powiedzieć czy ten odsetek jest duży, a może już większy nie będzie? I co właściwie oznacza korzystanie w pracy z ICT: pisanie i drukowanie pism czy wykorzystywanie elektroniki w ciut nowocześniejszy sposób?

 

Podsumowanie

Okazuje się, że społeczeństwo informacyjne to przede wszystkim firmy, z ich wysokimi procentami korzystania z internetu. E-państwo próbuje nadrabiać stracony czas, ale e-administracja działa głównie tam, gdzie państwu zależy na ściąganiu opłat i podatków. Niepokojące są dane mówiące o tym, że część z nas w ogóle nie widzi konieczności korzystania z internetu. Owszem, pewnie można żyć bez niego, ale należy się zastanowić, czy jakość życia nie jest wtedy niższa, niż u osób korzystających z tego medium.

Leave a Reply

%d bloggers like this: