Internet nie jest mi potrzebny, czyli społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 roku

Raport Głównego Urzędu Statystycznego nie kłamie, chyba że kłamią respondenci! Za chwilę dowiesz się jak, pod względem statystycznym, wygląda stan polskiego społeczeństwa informacyjnego. Niektóre dane są zaskakujące.

Lustrzanka cyfrowa - kurs obsługi

 

Korzystający z internetu

W 2018 r. odsetek osób korzystających z Internetu wyniósł 77,5%, tj. o 1,6 p. proc. więcej niż w roku poprzednim, natomiast regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzystających z niego – 74,8%, tj. o 2,1 p. proc. więcej niż w 2017 r. Odsetek przedsiębiorstw z szerokopasmowym dostępem do Internetu wyniósł 95,0%, natomiast posiadających internet mobilny – 67,6%.

Większość użytkowników internetu z pewnością jest przekonana, że wszyscy w Polsce korzystają z tego narzędzia, ale jak się okazuje, nie jest to prawda. Domyślić się można, że wśród osób niekorzystających dominują osoby starsze.

 

 Dostęp do Internetu

W 2018 r. udział podmiotów posiadających dostęp do Internetu wyniósł  95,6%, przy czym najwyższy był on w przedsiębiorstwach dużych (99,6%). Szerokopasmowe łącze stałe posiadało 87,0% przedsiębiorstw, natomiast mobilne – 67,6%.

Kilka procent firm nie posiada dostępu do internetu. Można domniemywać, że są to małe, jednoosobowe firmy, prowadzone przez osoby starsze.

 

Handel elektroniczny

W 2017 r. odsetek firm składających zamówienia przez Internet wyniósł 33,6%. Zdecydowana większość przedsiębiorstw wykorzystywała w tym celu stronę internetową lub aplikacje mobilne (33,0%), natomiast w mniejszym stopniu – wiadomości typu EDI (6,2%). W 2017 r. zamówienia na produkty drogą elektroniczną otrzymywało 12,1% przedsiębiorstw, przy czym 9,4% dokonywało sprzedaży poprzez własną stronę internetową lub aplikację mobilną, natomiast  6,4% – za pośrednictwem zewnętrznych internetowych platform handlowych.

Oczywiście nie wszystkie firmy muszą sprzedawać swoje produkty i usługi przez internet, ale nawet biorąc pod uwagę ten fakt, odsetek firm sprzedających i zamawiających przez internet jest wciąż niezbyt duży.

 

Elektroniczna administracja publiczna

W 2017 r. prawie dwie trzecie przedsiębiorstw obsługiwało procedury administracyjne wyłącznie drogą elektroniczną, bez dokumentów papierowych. Korzystanie z e-administracji samodzielnie deklarowało 71,3% przedsiębiorstw, a za pośrednictwem innego podmiotu (np. biura rachunkowego) – 46,0%.

Korzystanie z e-administracji okazuje się dla polskich firm bułką z masłem. Oby jednak nie było to wyłącznie wysyłanie raz do roku deklaracji podatkowych.

 

Wykorzystanie mediów społecznościowych

W 2013 r., kiedy to po raz pierwszy zebrano informacje na ten temat, wskaźnik osiągnął wartość 19,1% i w przeciągu pięciu lat wzrósł o 11,2 p. proc. Ponad 60% przedsiębiorstw dużych (o liczbie pracujących 250 osób i więcej) wykorzystywało przynajmniej jeden z rodzajów mediów społecznościowych.

Duże przedsiębiorstwa znowu przodują, tym razem w korzystaniu z social media.

 

Wyposażenie gospodarstw domowych w komputery

W 2018 r. przynajmniej jeden komputer w domu posiadało 82,7% gospodarstw domowych  z co najmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata. Wskaźnik ten z roku na rok systematycznie wzrasta i w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się on o 0,9 p. proc., a z 2015 r. – o 4,8 p. proc. 

Tak, znowu może się ktoś zdziwić, ale nie wszyscy posiadają w domu komputery.

 

Dostęp do Internetu i połączenia internetowe

W 2018 r. dostęp do Internetu posiadało 84,2% gospodarstw domowych. Odsetek ten był wyższy o 2,3 p. proc. niż w roku poprzednim, a o 8,4 p. proc. w stosunku do 2015 r. W skali roku udział gospodarstw domowych korzystających z Internetu poprzez szerokopasmowe łącze internetowe zwiększył się o 1,7 p. proc.

W 2018 r. jako przyczynę nieposiadania dostępu do Internetu w domu, podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej wskazywano brak potrzeby korzystania z niego. Drugim istotnym powodem był brak odpowiednich umiejętności. Zbyt wysokie koszty sprzętu oraz dostępu do Internetu to również często wymieniane przyczyny.

Liczba osób z dostępem do internetu rośnie, ale wciąż dominują wśród nich osoby z dziećmi i w miastach. Okazuje się, tak tak, drogi internauto, że można żyć bez dostępu do internetu i nie widzieć w ogóle potrzeby, aby z niego korzystać. Jest też grupa osób, która po prostu nie umie tego robić, albo nie stać ją na zakup sprzęt i dostępu do internetu.

 

E-administracja

W 2018 r. osoby korzystające w ciągu ostatnich 12 miesięcy z usług administracji publicznej przez Internet stanowiły ponad 35% populacji osób w wieku 16-74 lata. W ostatnich latach zwiększa się grupa osób, które korzystają z opcji pobierania formularzy i odsyłania wypełnionych. W 2018 r. odsetek osób pobierających formularze wzrósł w stosunku do 2015 r. o 5,3 p. proc., a wysyłających – o 8,9 p. proc.

Hm, okazuje się, że e-administracja polega na pobieraniu formularzy i odsyłaniu wypełnionych. Żarty na bok. W 2018 roku sprawdzianem skuteczności działania e-administracji będzie wprowadzenie e-recept. Poczekamy, zobaczymy.

 

Wykorzystanie ICT w pracy

Czynności wykonywane w pracy przy pomocy komputerów, laptopów, smartfonów, tabletów, innych przenośnych urządzeń lub skomputeryzowanych urządzeń lub sprzętu.

W 2018 r. z dowolnego sprzętu ICT w pracy korzystało 59,0% aktywnych zawodowo.

Nie wszyscy pracownicy muszą w pracy korzystać z tego typu urządzeń, trudno więc powiedzieć czy ten odsetek jest duży, a może już większy nie będzie? I co właściwie oznacza korzystanie w pracy z ICT: pisanie i drukowanie pism czy wykorzystywanie elektroniki w ciut nowocześniejszy sposób?

 

Podsumowanie

Okazuje się, że społeczeństwo informacyjne to przede wszystkim firmy, z ich wysokimi procentami korzystania z internetu. E-państwo próbuje nadrabiać stracony czas, ale e-administracja działa głównie tam, gdzie państwu zależy na ściąganiu opłat i podatków. Niepokojące są dane mówiące o tym, że część z nas w ogóle nie widzi konieczności korzystania z internetu. Owszem, pewnie można żyć bez niego, ale należy się zastanowić, czy jakość życia nie jest wtedy niższa, niż u osób korzystających z tego medium.

Kurs Social Media dla biznesu

Skomentuj!

Dodaj komentarz

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: