Jak wydawać mądre osądy

ipzoPolacy mają tendencję do wydawanie osądów, opinii bardzo szybko, na podstawie niepewnych informacji, albo w ogóle bez zgłębienia danego zagadnienia. Często również, czasami świadomie, a czasami nieświadomie, wydają sądy, które są złośliwe, krzywdzące, obrażające. Hejterzy to zjawisko charakterystyczne dla internetu, ale niestety taka postawa jest oczywiście również obecna w życiu realnym. Przeciętny Polak zna się na wszystkim, wypowiada się autorytatywnie na każdy praktycznie temat, bez wiedzy, bez kompleksów i najczęściej bez sensu.

Na dodatek wiele osób nie przyjmuje do wiadomości, że nie znając się na czymś, nie powinni się na ten temat wypowiadać. Większość uważa, że są omnibusami, wiedzą wszystko i wszystko rozumieją. Niestety taka postawa bardzo często jest przyczyną obrażania innych ludzi, a nawet szkodzeniu im.

Polacy wierzą we wszystko co zobaczą w internecie, nawet w najbardziej głupie, niedorzeczne i zmanipulowane wiadomości. W wielu przypadkach to wynik ignorancji i braku wiedzy. A także myślenia.

Dochodzi do brak umiejętności nie tylko dyskutowania, ale nawet rozmawiania. Po prostu nie umiemy tego robić, choć większość z nas zaprzeczy i powie, że przecież umie rozmawiać z innymi.

Czasami można zauważyć również niestety butę, chamstwo i agresję, która też nie sprzyjają wydawaniu mądrych sądów o ludziach i otaczającym nas świecie.

Konflikty rodzinne, międzypokoleniowe, w pracy, polityczne to pokłosie opisanych wyżej postaw i braku różnych kompetencji.

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Postawa braku szacunku dla innych, lekceważenia ich zdania, niesłuchania tego, co mają do powiedzenia wydaje się dosyć powszechna. Czas piętnować takie zachowania, a przy okazji pokazać, że można postępować inaczej.

Jak wydawać mądre osądy? Oto kilka zasad, według których można to robić.

  1. W obliczu skomplikowanego problemu pamiętaj, że każdy ma dostęp do niekompletnych informacji o przeszłości i teraźniejszości, nie jest pewny przyszłości i ma ograniczoną zdolność przetwarzania informacji. Nasze sądy są więc zawsze niedoskonałe i ograniczone. Musimy zawsze być gotowi je zrewidować.
  2. Przy złożonych problemach należy pamiętać, że ludzie mogą mieć różne przekonania o tym, co jest słuszne i prawdziwe, zależne między innymi od kontekstu geograficznego i społecznego, a przekonania zmieniają z czasem.
  3. W przypadku skomplikowanych problem należy pamiętać, że wiele sytuacji i aspektów życia, takich jak Ty sam, rodzina, rówieśnicy, szkoła, miejsce pracy, społeczność, społeczeństwo, kultura oraz relacje między nimi zmieniają się.
  4. Wydając sądy w złożonych sytuacjach, warto zrównoważyć własne interesy i interesy innych zaangażowanych oraz szerszej społeczności dla dobra ogółu. Warto też zaakceptować fakt, że wynikiem takiego podejmowania decyzji zwykle jest uznanie konieczności kompromisu i przystosowania do środowiska, podjęcie przez niektórych ludzi kroków zmierzających do takiego ukształtowania środowiska, by mogli lepiej i łatwiej się do niego przystosować, a dla innych konieczność wyboru nowego środowiska.
  5. Będąc w starszym wieku, warto spróbować zintegrować porażki, rozczarowania, konflikty, postępującą utratę kompetencji i słabość w spójną historię życia, zamiast wybierać mit opierający się wyłącznie na mistrzostwie.

 

Skomentuj!

Leave a Reply

%d bloggers like this: