Nagroda Literacka GDYNIA

Nagroda Literacka GDYNIA została powołana do życia w 2006 roku przez Prezydenta Gdyni Wojciecha SZCZURKA, w celu uhonorowania wyjątkowych osiągnięć żyjących, polskich twórców. Jest przyznawana rokrocznie autorom najlepszych książek wydanych w poprzednim roku.

Ideą Nagrody Literackiej Gdynia jest uhonorowanie wyjątkowych osiągnięć żyjących, polskich twórców, co stanowić ma silny i jednocześnie trwały bodziec do jeszcze bardziej wzmożonej aktywności w obrębie szeroko pojętej literatury oraz sztuki.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

proza

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

poezja

eseistyka

przekład literacki na język polski.

Laureaci otrzymują pamiątkowe statuetki (Kostki Literackie) oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 zł.

Pod szyldem nagrody organizowane są również różne wydarzenia i wydawany dodatek do czasopisma, które mają na celu promowanie czytelnictwa, książek i pisarzy. To nieoceniona wartość dodana!

Listę laureatów i zgłoszenie znajdziesz na stronie nagrody

Leave a Reply

%d bloggers like this: