Negatywne myśli i depresja

Internetowa Poradnia Psychologiczna

Negatywne myśli mogą pojawić się u każdego i nie należy się nimi przejmować. Pod warunkiem, że pojawiają od czasu do czasu i są spowodowane faktycznymi wydarzeniami z życia.

Ciąg negatywnych myśli pojawiających się cały czas przez dłuższy okres czasu może prowadzić nawet do depresji. Zacząć się może od jednej uporczywej negatywnej myśli, za którą idą następne, aż nasze myślenie jest zdominowane przez taki właśnie typ myśli. Należy bronić się przed takim obrotem sprawy, próbować pozbyć się tych myśli, zmienić tok myślenia, charakter myśli.

Co może być przyczyną ciągu negatywnych myśli? Na przykład:

– samotność – zarówno brak obecności bliskiej osoby, jak i brak wokół osoby, z którą moglibyśmy być blisko,

– negatywizm – tu rozumiany jako negatywne nastawienie do siebie, otoczenia, świata i życia,

– egocentryzm – zbytnie skupianie się na sobie i swoich przeżyciach,

– perfekcjonizm – dążenie do perfekcji w każdej sferze życia i mnogość rozczarowań, gdy nie uda się jej osiągnąć,

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

– bierność – brak działań i brania swojego życia w swoje ręce prowadzi do rozczarowania sobą i życiem, frustracji,

  • – personalizacja – twierdzenie, że dany problem dotyczy tylko mnie,

– generalizacja – przeświadczenie, że już zawsze będzie źle,

– katastrofizacja – przeświadczenie, że z żadnej trudnej sytuacji nie ma żadnego wyjścia.

To generalne kategorie przyczyn pojawiania się negatywnych myśli. U każdego mogą one pasować do tych schematów lub być poza nimi. Niezależnie od przyczyny mogą być groźne.

Jak postępować, gdy zauważysz u siebie ciąg negatywnych myśli?

Znajdź przyczynę, może być nią któraś z podanych powyżej. Zastanów się, jakie konkretne wydarzenie, spotkanie czy rozmowa mogła być przyczyną pojawienia się takiej myśli.

Dokonaj analizy tego wydarzenia, spotkania lub rozmowy i zastanów się czy racjonalnie je oceniasz. A jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić samodzielnie, poproś kogoś o taką ocenę.

W przypadku dłuższego utrzymywania się ciągu negatywnych myśli poszukaj pomocy. Mogą być to osoby Ci najbliższe, a jeśli one nie będą w stanie lub natężenie takich myśli jest już duże, zgłoś się po pomoc do psychologa. Pamiętaj, że negatywne myśli pojawiające się przez dłuższy czas mogą prowadzić do depresji.

 

2 Comments

  1. Mateusz Łangowski

    Panie Przemysławie, tylko co zrobić, gdy negatywne myśli nie mają konkretnej przyczyny albo nie jesteśmy w stanie jej odnaleźć, bo nic nie wydarzyło się ostatnimi czasy w naszym życiu, czy może właśnie to „nic” powoduje taki stan?

    1. Przemysław Pufal

      Gdy utrzymują się uporczywie i nie przemijają, wtedy należy porozmawiać z psychologiem. Nie musimy sobie uświadamiać, że jakieś wydarzenie, czyjaś opinia lub zwykły przypadek spowodował ciąg negatywnych myśli. Spotkanie z psychologiem może pomóc w znalezieniu takiego punktu początkowego lub innej przyczyny.

Leave a Reply

%d bloggers like this: