Nieśmiałość i lęk społeczny

Czym jest nieśmiałość i lęk społeczny
Nieśmiałość i lęk społeczny to dwie różne rzeczy:
Nieśmiałość – to zamykanie się w sobie, odczuwanie niepokoju bądź dyskomfortu w sytuacjach związanych z kontaktem interpersonalnym, wymagającym asertywności, rozwiązywania konfliktów lub wypowiadania się na swój temat. Nieśmiałość kojarzona jest z introwertyzmem.
Lęk społeczny – to zdenerwowanie lub dyskomfort w sytuacjach, w których możemy być obserwowani, oceniani, osądzani przez otoczenie.
Emocje, które odczuwamy, definiuje się biorąc pod uwagę 3 korelaty:
– fizjologiczny – co czujesz,
– kognitywny – co myślisz,
– behawioralny – co robisz.
Korelat fizjologiczny – to pocenie się, drżenie, rumieńce, niewyraźna mowa, gwałtowne bicie serca, zadyszka, nudności, zawroty głowy.
Korelat kognitywny – odnosi się do myśli, założeń, przekonań, interpretacji oraz oczekiwań składających się na tę emocję. Skłonność do wychwytywania tych informacji, które potwierdzają wewnętrzne przekonania, ignorowanie tych, które zaprzeczają. A te potwierdzające zapamiętuje się lepiej.
Korelat behawioralny – unikanie niekomfortowych sytuacji.

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

ćwiczenie
Jakie są korelaty Twojego lęku przed otoczeniem. Wypisz je według powyższego opisu. Pisz w pierwszej osobie.
1. Jaka sytuacja wywołała lęk?
2. Jakie fizjologiczne objawy towarzyszyły sytuacji?
3. Czego dotyczyły lękowe myśli, negatywne przekonania lub oczekiwania?
4. Jakie zachowania lękowe u siebie zauważyłem? Co robiłem, aby nie odczuwać lęku?

Trzy korelaty wzajemnie na siebie oddziaływają. Proces ten może uruchomić jedna lękowa myśl, albo zaczyna się od próby uniknięcia sytuacji niekomfortowej.
Pamiętaj, ż im częściej unikasz sytuacji niekomfortowych, tym trudniej Ci się później z nimi zmierzyć.
Niemal każdy czasami odczuwa niepokój, zdenerwowanie w sytuacjach społecznych. Fizjologiczne objawy występują dosyć często.
Z reguły jedyną konsekwencją lęku społecznego jest chwilowy dyskomfort w konkretnej sytuacji. Nikt tego nie zauważa, a jeśli to nie ma żadnej reakcji, w ogóle negatywnej.
Lęk przed otoczeniem staje się problemem, gdy odczuwamy go zbyt często a jego intensywność zaburza normalne funkcjonowanie i uniemożliwia osiąganie ceków.

Poznaj skuteczne metody pokonywania lęku>>>

Skomentuj!

Jedna odpowiedź do “Nieśmiałość i lęk społeczny”

  1. Można by jeszcze dorzucić, że nieśmiałość często wynika z niskiej samooceny, obaw przed popełnieniem błędów oraz nieprzydatnych przekonań na temat społecznych interakcji i jak pisze Zimbardo – często nieposiadaniem pewnych umiejętności społecznych.

    Nie do końca rozumiem dlaczego 'nieśmiałość i lęk społeczny to dwie różne rzeczy’?
    Jeżeli ktoś jest nieśmiały i odczuwam dyskomfort w interakcjach z jednostkami to zazwyczaj odczuwa go również w czasie interakcji z grupą. Myślę, że jedno wynika z drugiego a, że lęk społeczny to pochodna nieśmiałości.

    Pozdrawiam

Leave a Reply

%d bloggers like this: