Role rodzicielskie i zaspokajanie potrzeb dzieci

Spróbuj mnie zrozumieć - Izabela Pufal - okładkaRole rodzicielskie to ustanowione przez rodziców sposoby postępowania w celu sprostania potrzebom ich dzieci, na przykład bezpieczeństwa, opieki, kontroli, stymulacji intelektualnej.

Rozwijanie ról rodzicielskich, czyli pewnych kompetencji, umiejętności, to jest proces, a nie działanie jednorazowe. Niestety wielu rodzicom wydaje się, że można tę sprawę załatwić przeczytaniem jednej książki lub pójściem na kurs. To można, a nawet należy, zrobić. Nie można jednak zapominać o tym, że trzeba również umieć zastosować poznaną wiedzę w praktyce. A z tym wiele osób ma duże problemy.

Rodzice spełniają różne potrzeby dzieci, od podstawowych typu pożywienie, schronienie, ubranie, poprzez przywiązanie, empatię, zrozumienie, wsparcie emocjonalne.

Sposobów na wypełnienie potrzeb jest wiele. Są to zarówno ustanawianie jasnych zasad i granic postępowania, zapewnienie nadzoru, nagrody i kary – to zapewnia dziecięcą potrzebę kontroli. Zabawy i różne sposoby porozumiewania się zaspokajają potrzebę odpowiedniej do wieku stymulacji intelektualnej.

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Nierzadko bywa tak, że wymagania rodziców zupełnie nie są dostosowane ani do wieku dziecka, ani do stopnia jego rozwoju. Podobnie jest ze spełnianiem potrzeb dzieci: rodzice albo pewnych potrzeb nie dostrzegają, albo próbują spełniać takie, które w konkretnym wieku ich dziecko nie wykazuje.

Dzieci rozwijają bezpieczne przywiązanie emocjonalne do rodziców, jeśli ci dbają o zaspokajanie dziecięcych potrzeb bezpieczeństwa, ochrony i fizycznej bliskości. Rodzice muszą być stałą podporą w życiu dzieci, bo w przeciwnym wypadku, dzieci rozwiną pozabezpieczne wzory przywiązania, które mogą zaburzyć ich zdolność do tworzenia bezpiecznych, intymnych związków w całym ich życiu.

Dzieciństwo nie musi decydować o całym późniejszym życiu człowieka. Ale niestety nieudane dzieciństwo mocno wpływa na dorosłe życie, determinuje myślenie i działanie osób dorosłych.

Wielu rodziców twierdzi, że wychowywanie dzieci jest trudne u męczące. I takie jest. Nie wolno jednak zapominać, że to do rodziców i tego, w jaki sposób wypełniają swoje role rodzicielskie, zależy przyszłości ich dzieci.

Ta książka pomoże Ci w rozumieniu Twojego dziecka>>>

Leave a Reply

%d bloggers like this: