Silny charakter

Potrafisz obronić własne stanowisko?

Ulegasz pod wpływem nacisków?

Czy musiałeś coś poświęcić w swoim życiu z uwagi na słabość charakteru?

Odpowiedziałeś? Szczerze?

 

Myśląc stereotypowo o silnym charakterze, myślimy o mężczyznach, prawdziwych mężczyznach, z ich zdecydowaniem, dążeniem do celów bez względu na koszty i innych ludzi. Macho się nie poddają, nie cofają z raz obranej drogi.

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Czy jednak naprawdę o to chodzi? Moim zdaniem nie do końca. Dla mnie silny charakter to niepoddawanie się przeciwnościom losu, wiara w swoje możliwości, dążenie do obranego celu, nie uleganie słabostkom charakteru
i nałogom.

Powiesz zaraz, że kreślę tutaj obraz jakiegoś Supermana albo innego Batmana. Nie. Sądzę po prostu, że charakter można kształtować, pracować nad nim, choćbyś z dzieciństwa i dorastania wyszedł okaleczony, zubożony,
ze słabym charakterkiem. Nie łudź się, to nie jest łatwa robota, wręcz przeciwnie, jedna z najcięższych jakie znam. Efektów nie widać przez długi okres, czasami tylko sygnały od innych będą ich znakiem. A zdarzy się, że się nie uda.

Powiało pesymizmem, co jednak nie znaczy, że nie należy próbować! Jakość Twojego życia zależy do Ciebie, przecież nie podniesiesz jej ze słabym charakterem!

Więcej w mojej książce: Jakość życia. Jak ją podnieść i cieszyć się życiem!

Leave a Reply

%d bloggers like this: