Spotkania i rozmowy bez telefonów Dzieci i rodzice w sieci, czyli bezpieczny Internet część 69.

Dzieci i rodzice w sieci, czyli bezpieczny Internet

Jedną z zasad dla rodziców i dzieci powinna być ta dotycząca spotkań i rozmów, które muszą odbywać się bez korzystania z telefonów (i komputerów). W ich trakcie ludzie powinni okazać sobie szacunek i poświęcić swoją uwagą na wzajemnie wysłuchanie się. Ta zasada ma obowiązywać również w domu, aby Wasze dziecko zaczęło taki sposób postępowania postrzegać jako coś normalnego i możliwego do wdrożenia również poza domem. Oczywiście zasada obowiązywać musi również Was.

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Leave a Reply

%d bloggers like this: