Stop zwolnieniom z WF-u

Stop zwolnieniom z WF-u Stop zwolnieniom z WF-u! 

Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie

Aktywność fizyczna naszych dzieci w ciągu ostatnich 20 lat wyraźnie spadła

Polskie dzieci są mniej aktywne niż dzieci z innych europejskich krajów

Aktywność fizyczna wyraźnie spada wraz z wiekiem naszych dzieci

Polskie dzieci zbyt często mają wady postawy

Sprawność fizyczna polskich dzieci w ciągu ostatnich trzydziestu lat dramatycznie się pogorszyła

Dzieci spędzają za dużo czasu w unieruchomieniu

33% uczniów szkół ponadgimnazjalnych i jedna piąta uczniów szkół podstawowych i gimnazjów stwierdziła, że zajęcia wychowania fizycznego nie są interesujące.

Ze wszystkich dni, w których powinny odbywać się zajęcia ruchowe w danej klasie, aż w 64,8% dni nie przeprowadzono tych zajęć.

Nauczyciele nauczania zintegrowanego najczęściej wykorzystują sprzęt sportowy przeznaczony dla drugiego etapu edukacji.

64% oddziałów na pierwszym etapie edukacyjnym ćwiczy w sali gimnastycznej tylko raz w tygodniu.

9,4% oddziałów nie korzysta w ogóle z sali gimnastycznej.

Brakuje monitoringu zjawiska: dokumentuje się wyłącznie obecności i nieobecności ucznia na zajęciach. W szkolnej dokumentacji nie ma informacji o tym, czy uczeń obecny na zajęciach WF ćwiczy czy nie.

Szkoły regulują kwestie zwolnień w różny sposób: przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie przewidują formalnej możliwości zwolnienia ucznia przez rodziców z czynnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego. Szkoły regulują kwestię zwolnień od rodziców poprzez odpowiednie uchwały.

W 4/5 szkół nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektorów jest nieskuteczny: dyrektorzy nie badają jakości zajęć WF.

Brak wytycznych dla szkół: dyrektorzy i nauczyciele WF nie otrzymują wskazań dotyczących procedury postępowania

w przypadku przekazywania przez uczniów zwolnień z ćwiczeń podczas zajęć WF.

 

Niepokojące badania (dane NIK):

ponad 17% uczniów w szkołach podstawowych, ponad 24% w gimnazjach oraz prawie 38% w szkołach ponadgimnazjalnych nie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego

55% szkół nie uwzględnia posiadanej infrastruktury w prowadzeniu zajęć WF

74% szkół nie prowadzi działań zapobiegających spadkowej tendencji uczestnictwa uczniów w lekcjach WF

86% kontrolowanych szkół nie bada problematyki aktywnego udziału w zajęciach ruchowych

 

Najczęstsze przyczyny zwolnień z WF

Brak stroju – 33,1%

Zwolnienie od rodziców – 22,8%

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Zwolnienie lekarskie – 17,7%

 

Założenia kampanii

Walka z plagą zwolnień z WF

Uświadamianie rodziców na temat roli zajęć sportowych w życiu dziecka

Przekonanie jak największej liczby lekarzy, by nie wypisywali zwolnień z WF

Wykreowanie postrzegania sportu jako czegoś naturalnego

Wsparcie warsztatowe nauczycieli w prowadzeniu zajęć

Wsparcie szkół w promowaniu się poprzez WF

Zajęcia WF kreujące postawę: Sport – nawyk na całe życie

 

Dzieci chore na cukrzycę nie powinny być zwalniane z WF!

Aktywność fizyczna jest jednym z elementów leczenia. Uczeń powinien otrzymać od lekarza szczegółowe instrukcje, co do ćwiczeń.

Zwolnienia całkowite z zajęć WF powinny być wydawane tylko w wyjątkowych przypadkach i na określony czas.

 

Dzieci chore na boczne skrzywienie kręgosłupa I stopnia nie powinny być zwalniane z WF!

Wskazana jest zwiększona aktywność fizyczna ze szczególnym zwróceniem uwagi na wzmocnienie mięśni kręgosłupa i ćwiczenia oddechowe, indywidualne ćwiczenia korekcyjne, wskazane pływanie.

Wskazane: ograniczenie biegów, długich marszów, długotrwałych gier sportowych. Wyeliminowanie skoków, zwisów, przewrotów, zakaz dźwigania.

 

Dzieci chore na astmę oskrzelową nie powinny być zwalniane z WF!

Nie ma wskazań do ograniczania aktywności fizycznej, uczestnictwo w zajęciach ruchowych sprzyja zwiększeniu sprawności, wydajności fizycznej i socjalizacji.

Czasowe ograniczenie aktywności fizycznej w okresach infekcji układu oddechowego i unikanie wysiłku przy zanieczyszczeniu powietrza. 

 

Dzieci chore na nadwagę absolutnie nie powinny

być zwalniane z WF!

Zbyt mała aktywność fizyczna jest jedną z głównych przyczyn otyłości.

Aktywność fizyczna jako podstawowy element terapii jest lepiej akceptowana przez dzieci niż ograniczenia dietetyczne.

 

Dzieci chore na padaczkę nie powinny być zwalniane z WF!

Postęp w leczeniu farmakologicznym umożliwia dzieciom normalny tryb życia i uczestnictwo, bez ograniczeń, w zajęciach WF.

Dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach, gdy napad stanowi zagrożenie dla innych osób. Niewskazane jest uprawianie boksu.

Jazda na rowerze, nartach itp. tylko w kasku.

 wychowanie-darmowe-raporty

 

2 Comments

 1. Libetias

  A ja powiem tak – wf powinien być tylko dla chętnych. Zamiast zmuszać uczniów do wysiłku fizycznego (co mnie osobiście zawsze zniechęcało do wysiłku we własnym zakresie), powinni raczej inspirować ich do ćwiczeń i umożliwić je.
  A wf walką z nadwagą? Wystarczy zastanowić się jak on wygląda – najczęściej w przypadku chłopaków to gra w piłkę. Efekt? Po pierwsze jedna osoba prawie w ogóle nie biega, bo stoi na bramce. A najwięcej biegają Ci, którzy nie mają żadnego problemu z wagą, czy też zdrowiem.
  Dodatkowo wszystkie gry zespołowe sprawiają, że osoby słabe (a najczęściej te mają problemy ze zdrowiem) nie mają ochoty grać, bo Ci najlepsi się wściekają i denerwują. Nawet gdy taka osoba się stara, to jej nie wyjdzie i zostanie zjechana. A przez to zniechęca się do wf, a potem do wysiłku fizycznego. Do tego dochodzi stres związany z ocenami, bo „dostać 3 z wf to wstyd”.
  Poza tym nawet zmuszanie ludzi do wysiłku fizycznego na wf-ie w niczym nie pomoże. To jest rozwiązanie na krótką metę – jeżeli osoby nie polubią ćwiczeń fizycznych, to po skończeniu szkoły przestaną ćwiczyć. Dlatego według mnie zamiast zmuszać powinno się inspirować i zachęcać do ćwiczeń.

  1. Przemysław Pufal

   Jakość zajęć z w-f oczywiście powinna być wyższa. Nie mogę się jednak zgodzić, że w-f powinien być dla chętnych! To „zmuszanie” to jest właśnie zadanie szkoły! Przez wieki zajęcia sportowe w szkołach były obowiązkowe i nikomu nie działa się krzywda. Niestety dla niektórych osób w-f to jedyny ruch jaki mają w ciągu tygodnia, nie można z niego rezygnować. I jeszcze jedno: gdyby w-f był tylko dla chętnych, to za chwilę ktoś rzuci hasło, że dla chętnych ma być również geografia, fizyka, chemia, polski, matematyka… Szkoła jest od kształtowania postaw, a nie rezygnowania ze swoich podstawowych funkcji i zadań!

Leave a Reply

%d bloggers like this: