Al-Ateen (Alateen)

Al-Ateen jest wspólnotą młodych ludzi, zwykle nastolatków, na których życie wpływa picie kogoś bliskiego. Cele Al-Ateenu: o młodzi ludzie spotykają się by: • dzielić się doświadczeniami, siłą i nadzieją z innymi młodymi ludźmi • rozmawiać o trudnościach • uczyć się sposobów radzenia sobie ze swoimi problemami • wspierać się wzajemne...