Najlepszy styl wychowawczy

Można wyróżnić cztery style rodzicielskie oparte na czterech wymiarach: kontrola, odrzucenie, niewymaganie, akceptacja: - styl zaniedbujący (odrzucający – niewymagający) - styl permisywny (niewymagający – akceptujący) - styl autorytatywny (akceptujący – kontrolujący - styl autorytarny (odrzucający – kontrolujący) Który styl wychowawczy jest najlepszy? Otóż z badań i praktyki wynika, że jest...