Czy można zmienić charakter osoby dorosłej

Czy można zmienić swój charakter, zdolności, jeśli jest się już osobą dorosłą? Noblista James J. Heckman i jego doktorant Tim Kautz przejrzeli literaturę dotyczącą tego, czy można poprzez działania z zewnątrz poprawić ludzkie charaktery i zdolności. Można to oczywiście robić z doskonałymi rezultatami na wczesnych etapach życia – w przedszkolu,...

Silny charakter

Potrafisz obronić własne stanowisko? Ulegasz pod wpływem nacisków? Czy musiałeś coś poświęcić w swoim życiu z uwagi na słabość charakteru? Odpowiedziałeś? Szczerze?   Myśląc stereotypowo o silnym charakterze, myślimy o mężczyznach, prawdziwych mężczyznach, z ich zdecydowaniem, dążeniem do celów bez względu na koszty i innych ludzi. Macho się nie poddają,...