Poczucie humoru

„Poczucie humoru, jak żadna inna cecha charakteru, pozwala człowiekowi zachować dystans i daje umiejętność wznoszenia się – choćby na krótką chwilę – ponad praktycznie każde okoliczności.” Viktor Emil Frankl Poczucie humoru to dość nieuchwytne zjawisko. Stykając się z różnymi ludźmi po prostu się wie, że ten ma poczucie humoru, a...