Style komunikowania się kobiet i mężczyzn

Rano zapytałem żonę o której kończy pracę. Chciałem uzyskać dokładną informację o której wróci do domu. Żona odpowiedziała mi, ale oprócz podania godziny zakończenia pracy, opowiedziała również dlaczego jest to inna godzina niż zazwyczaj, poza tym powiedziała jak to będzie wyglądało przez cały tydzień i nie omieszkała powiedzieć coś tam...