Skłonność do ryzyka

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się stracić pieniądze lub rzeczy materialne z powodu skłonności do ryzyka? Czy kiedykolwiek naraziłeś swoje zdrowie lub życie na niebezpieczeństwo? Czy kiedykolwiek naraziłeś zdrowie lub życie Twoich najbliższych? A teraz druga strona medalu… Czy zdarzyło Ci się nie zdobyć czegoś (pracy, pieniędzy, uznania) z powodu nadmiernej...