Właściwości DDA

nowezyciedda2

Cechy charakterystyczne DDA – Dorosłych Dzieci Alkoholików:

Nieumiejętność nawiązywania intymnych związków i obawa przed utratą własnego ja w bliskich związkach uczuciowych.

Obawa przed zdemaskowaniem własnej nieatrakcyjności i przed porzuceniem.

Ukrywanie uczuć i podatność na zranienie.

Obawa przed sytuacją konfliktową i gniewem.

Kłopoty z odpowiedzialnością: nadmierne podejmowanie odpowiedzialności lub uchylanie się od niej.

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Poczucie odmienności i izolacji od ludzi.

Nieumiejętność radowania się i bawienia.

Trudności w  odróżnianiu tego co normalne, od tego co nienormalne.

Szukanie trudności i kryzysów zamiast spokojnego życia.

Nadmierne poczucie lojalności.

Obawa przed utratą kontroli.

Tendencje do kłamstwa „bez powodu” -nawet wtedy, gdy łatwiej byłoby powiedzieć prawdę.

Właściwości Dorosłych Dzieci Alkoholików według Wandy Sztander

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: