Wpływ Internetu na funkcjonowanie człowieka Dzieci i rodzice w sieci, czyli bezpieczny Internet część 9.

Dzieci i rodzice w sieci, czyli bezpieczny Internet

Wszyscy, z którymi się stykamy, wszystko, z czym się stykamy, wywołuje na nas jakiś wpływ. Mniejszy lub większy, ale jakoś oddziałuje na nasz organizm i na nasze funkcjonowanie. Tak samo jest z Internetem, który ma o tyle silniejszy wpływ na nasze życie, że jest właściwie z nami przez całą dobę i przez cały rok. Większość z nas jest stale podłączona do Internetu za pomocą smartfonów, tabletów, laptopów, komputerów. Pamiętać także należy o internecie rzeczy, czyli na przykład przedmiotach codziennego użytku, które są lub będą połączone z siecią: zegarki, lodówki, telewizory, a nawet całe domy.
Przeciętny człowiek nie ma możliwości całkowicie odciąć się od Internetu i porzucić sieć na stałe. Warto więc wiedzieć, jaki jest wpływ Internetu na funkcjonowanie człowieka, tym bardziej młodego, który dopiero rośnie, rozwija się i jest bardziej podatny zarówno na pozytywne aspekty sieci, jak i te negatywne.

W przypadku braku kontroli lub samokontroli nad użytkowaniem Internetu mogą wystąpić zmiany w funkcjonowaniu człowieka w różnych sferach:
– intelektualnej: bierna postawa, brak refleksyjności,
– emocjonalnej: zmiany w sposobie zachowania, na przykład agresja, nieakceptowane społecznie postawy i zachowania,
– społecznej: osłabienie więzi rodzinnych, osłabienie więzi z osobami niespokrewnionymi, izolacja, samotność (Bednarek J., Andrzejewska A., red. nauk. (2014), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Warszawa: Difin).
Krytyk niezdrowego i bezmyślnego korzystania z internetu i nowych urządzeń Manfred Spitzer wymienia cały katalog negatywnych skutków nadużywanie sieci.

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
 • Odciążanie pamięci dzięki zapisywaniu wszystkiego w komputerze czy telefonie prowadzi do mniejszej pracy mózgu, co może wydawać się korzystne, bo mniej męczące. Oznacza to jednak również zmniejszenie gotowości do zapamiętywania w ogóle, co w konsekwencji upośledza pamięć.
 • Korzystanie z cyfrowych mediów wpływa negatywnie na poprawny rozwój mózgu, w tym tych obszarów, które odpowiadają za nasze zachowania społeczne. Wirtualne życie społeczne najprawdopodobniej rozwinie zachowania odbiegające od norm, które w realnym życiu uznawane są za odpowiednie.
 • Czynnikami stresogennymi są między innymi brak samokontroli, depresja i samotność. Prowadzą one do obumierania komórek nerwowych i w dłuższej perspektywie sprzyjają rozwojowi demencji. Skoro wirtualne kontakty społeczne mogą doprowadzać do zmian w mózgu właśnie w obszarach kontaktów społecznych i więzi, to kończyć się to może samotnością i depresją. A przecież wiemy, że i one i stres zabijają.
 • Ręce, szczególnie w czasie rozwoju dzieci, mają duży wpływ na poznawanie świata, przedmiotów, uczenie się motoryki, a także na nabywanie wiedzy ogólnej. Mózg może mieć problemy z prawidłowym rozwojem i kształtowaniem się, jeśli podstawowym sposobem poznawania świata przez dzieci będzie dotykanie gładkich ekranów telefonów i tabletów.
 • Człowiek ze smartfonem w ręce goni cały czas za nowościami, więc głęboką pracę umysłową zastępuje powierzchowna, mało ważna wiedza, a czasami pseudowiedza. Oczywiście negatywnie wpływa to na mózg i funkcjonowanie człowieka, tym bardziej tego małego.
  Wielozadaniowość okazała się mitem. Ludzki mózg i człowiek nie są w stanie wykonywać wielu czynności jednocześnie i myśleć o wielu sprawach w jednym czasie. Wielozadaniowość prowadzi do wytrenowania większej powierzchowności i mniej skutecznego przetwarzania informacji, powolniejszej i mniej efektywnej pracy.
 • Portale internetowe i społecznościowe posiadają o nas coraz więcej informacji, co prowadzi do indywidualizacji tego, co nam pokazują, a więc de facto ograniczenia treści, które uznają dla nas za nieinteresujące. To oznacza brak samokontroli, który jest jedną z przyczyn stresu. I niewątpliwie to zjawisko jest ograniczające, żeby nie powiedzieć ogłupiające.
 • Jedną z przyczyn bezsenności jest korzystanie zarówno przed snem, jak i w czasie snu (wybudzające dźwięki) z telefonu i jego angażujących funkcji. Bezsenność prowadzi do wielu negatywnych skutków: obniżenia sprawności pamięci, uwagi i uczenia się, ciągłego zmęczenia, otyłości, cukrzycy. Badania naukowe dowiodły, że wystarczy dojrzewającym nastolatkom pozwolić się wyspać i wstawać później, niż na godzinę ósmą do szkoły, a ich dokonania szkolne i poziom nauki wyraźnie wzrastają. Intensywne korzystanie z cyfrowych mediów skraca czas poświęcony na spanie i obniża jakość snu, wydłuża rytm okołodobowy i prowadzi w ten sposób do wzmożonego zmęczenia w ciągu dnia.
  Jak więc można stwierdzić na podstawie tylko tych kilku przykładów, niezdrowe korzystanie z nowych mediów lub też uzależnienie się od nich, może prowadzić do wielu negatywnych dla zdrowia dziecka skutków.

Leave a Reply

%d bloggers like this: