You are currently viewing Wyzwanie na 29 grudnia

Wyzwanie na 29 grudnia

Wyzwanie na 29 grudnia

Łamanie obowiązujących zasad może być twórcze, pobudzać do kreatywności i pozbycia się marazmu, zniechęcenia i stereotypów w myśleniu i działaniu. Łam więc zasady, ale pamiętaj, żeby nie łamać prawa i robić to z szacunkiem do ludzi.

 

Inspirujący cytat

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Dalej. Otwórz drzwi, o których mówiono, że nie da się ich otworzyć. Tam czeka życie.

George Bernard Shaw

 

Inspirujący kalendarz świąt

Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Dzień Narodzin Niedźwiedzi Polarnych

Skorzystaj z wyszukiwarki – wpisz dzisiejszą datę, w formacie np. 1 stycznia:

Leave a Reply