You are currently viewing Wyzwanie na 5 maja

Wyzwanie na 5 maja

Wyzwanie na 5 maja

Jedną z metoda wychowawczych jest ukazywanie dzieciom dobrych wzorów. Dobre wzory zachowania, postępowania, myślenia są przez dzieci przyjmowane, internalizowane i wdrażane, często nieświadomie, w życie. Gorzej, gdy dzieci nie mają dobrych wzorów do naśladowania. To zawsze jest wina dorosłych będących obok. Osoby dorosłe również mogą uczyć się od dobrych wzorów i je naśladować.

Twoje wyzwanie jest następujące: sporządź listę osób, które są dla Ciebie wzorem. A następnie, bez zakłamywania, napisz obok nich dlaczego są Twoim wzorem, co właściwie od nich czerpiesz? A na koniec zastanów się czy na pewno są to wzorce dobre i godne naśladowania? Czy nie ma wśród nich osób, które naśladujesz, ale tak naprawdę nie powinnaś?

 

Inspirujący cytat

Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko – posuwaj się naprzód.

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Martin Luther King

 

Inspirujący kalendarz świąt

Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Światowy Dzień Nagiego Ogrodnictwa

Międzynarodowy Dzień Położnej

Dzień Europy

Dzień bez makijażu

Światowy Dzień Higieny Rąk

Skorzystaj z wyszukiwarki – wpisz dzisiejszą datę, w formacie np. 1 stycznia:

Leave a Reply