Trudne dzieciństwo

Wpływ dzieciństwa na dalszy przebieg życia został opisany dość szczegółowo. Opisano wpływ dzieciństwa na życie, gdy ktoś przeszedł przez gehennę przemocy, molestowania. Przeanalizowano dzieciństwo pod kątem odżywiania i jego wpływu na resztę życia. Także oczywiście jeśli chodzi o metody wychowawcze stosowane przez rodziców i to, jak one kształtują człowieka i...

Przeszłość

Czy istnieją w Twoim życiu sprawy, których do dziś nie zamknąłeś? Czy istnieją problemy z przeszłości, które pozostawiłeś nie rozwiązane? Czy miałeś szczęśliwe dzieciństwo? Czy dobrze wspominasz okres dojrzewania? Czy sądzisz, że Twoja przeszłość determinuje Twoje aktualne życie? Czy jest to pozytywny czy negatywny wpływ? Czy jeśli jest negatywny można...