Idealny biznes

Każdy, kto chce spróbować poprowadzić własny biznes albo wykorzystać możliwości stwarzane przez kogoś innego, zastanawia się, jaki biznes jest idealny, jakie cechy powinien posiadać biznes, aby opłacałoby się do niego przyłączyć. Kiedyś sformułowane takie cechy biznesu idealnego: minimalna inwestycja początkowa, niskie koszty stałe, produkt dla wielkiej liczby odbiorców, stałe zapotrzebowanie...

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Przepisy BHP. Tak uciążliwe dla wielu przedsiębiorców! Muszą dostosowywać się do nich, instalując różne urządzenia, przystosowywać pomieszczenia, wysyłać pracowników na szkolenia, samemu je przechodzić… Rozumiem, że stosowanie wielu przepisów BHP ratuje ludzi przed kalectwem a nawet śmiercią. Część z tych zasad jest jednak zupełnie niepotrzebna, wystarczy zapytać właściciela jakiejkolwiek firmy...