You are currently viewing Wyzwanie na 18 listopada

Wyzwanie na 18 listopada

Wyzwanie na 18 listopada

Kolejnym trochę już zapomnianym przez współczesnych ludzi jest słowa pokora. Jest to cnota polegająca na uznaniu własnej ograniczoności, niewywyższaniu się ponad innych i unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami.  W wieli sytuacjach ludziom brakuje pokory. Z pewnością przypominasz sobie wiele sytuacji, w których komuś brakowało pokory: w pracy, w domu, wśród znajomych, w mediach. Nie lubimy, gdy ktoś się tak zachowuje i nie lubimy osób, które są przekonane, że są kolejnym cudem świata. A jak jest z Twoją pokorę? Czy jesteś osobą pokorną w podanym rozumieniu? Dlaczego nie? Jakie są tego przyczyny. Wypisz sobie jak będziesz walczyć z brakiem pokory.

 

Inspirujący cytat

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Błądzić jest rzeczą ludzką – wybaczać niezwykłą. Judith Marin

 

Inspirujący kalendarz świąt

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

Urodziny Dziadka Mroza

Skorzystaj z wyszukiwarki – wpisz dzisiejszą datę, w formacie np. 1 stycznia:

Leave a Reply